Discursuri

DISCURS

Vorbitor: 
Lazăr Comănescu, ministrul afacerilor externe
Data: 
02.02.2016
Eveniment: 
Reuniunea informală a statelor participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) – Sofia, Bulgaria
Locaţia: 
Sofia, Bulgaria

Stimate domn Ministru Mitov,

vă mulțumesc pentru invitație. Este întotdeauna o plăcere pentru mine să mă aflu la Sofia.

Voi începe prin a spune cuvinte de laudă la adresa Președinției în exercițiu a SEECP, la adresa dumneavoastră personal, pentru activitatea dinamică din acest mandat.

Eforturile Președinției de a consolida procesul, precum și de a-l face mai eficient și mai vizibil nu au trecut neobservate. Mandatul Bulgariei spune multe despre spiritul pe care un stat membru UE din regiune îl poate insufla unei structuri de cooperare regională. În îndeplinirea rolului de ghidare politică al SEECP, trebuie să folosim la capacitate maximă instrumentele executive oferite de CCR (Consiliul de Cooperare Regională). Ne este cu atât mai util cu cât acesta poate să fie o structură pragmatică, ceea ce înseamnă că ne ajută la dezvoltarea de proiecte orientate spre rezultate, ținând cont de interesele și preocupările fiecărui stat partener.

 

Stimați colegi,

Ne întâlnim astăzi într-o perioadă în care Uniunea Europeană și zona sa de interes sunt puse la mare încercare. Europa de sud-est, inclusiv regiunea Balcanilor de Vest, este afectată în mod direct de provocări actuale, cum ar fi migrația, dificultățile economice și vederile radicale promovate de cei cărora le place să acționeze din umbră.

Cred cu tărie că integrarea europeană rămâne cel mai puternic, dacă nu singurul instrument care ne permite să facem față acestor provocări și să consolidăm instituțiile democratice și să stimulăm economia. Cooperarea regională continuă să fie un instrument esențial în sprijinul efortului de integrare prin extinderea puterii sale de transformare în ceea ce privește standardele și valorile comune ale statelor din regiune. De asemenea, continuarea extinderii UE este cu atât mai necesară.

Ne-am bucurat să salutăm evoluțiile pozitive în acest sens, ce au avut loc în ultimele luni, și aș dori să subliniez noile capitole de negociere deschise de guvernele de la Podgorica, Ankara și, bineînțeles, Belgrad.

Angajamentul autorităților de la Tirana de a continua promovarea reformelor profunde - cum ar fi pachetul de reforme judiciare - este important și odată adoptate, aceste reforme ar trebui să reprezinte un element important în decizia de monitorizare a rezultatelor luată la Bruxelles.

Îi sprijinim pe prietenii noștri din Skopje în eforturile lor de a implementa reformele prioritare urgente și acordul politic din vara anului trecut. Alegerile parlamentare corecte și democratice din acest an sunt de asemenea foarte importante. Toate acestea sunt elemente cheie pentru următoarele etape în relațiile cu UE, inclusiv pentru inițierea negocierilor de aderare.

Aș dori să îl felicit în special pe domnul ministru Luksic pentru invitația de a adera la NATO prelungită de către miniștrii aliați adresată țării dumneavoastră în timpul întâlnirii noastre din decembrie anul trecut. Este o realizare istorică pentru Podgorica și un punct de cotitură pentru întreaga regiune.

Au o însemnătate mare eforturile făcute la Sarajevo pentru punerea în aplicare a reformelor necesare pentru continuarea acestei apropieri de obiectivul de a deveni stat candidat al UE, și ar trebui să fie continuate.

Nu în ultimul rând, urmărim cu interes evenimentele de la Chișinău. 2016 este într-adevăr un an crucial pentru reformele și eforturile de integrare europeană al statului vecin care este și partenerul nostru în SEECP. Situația sa economică gravă poate fi rezolvată numai prin efectuarea, în mod durabil și credibil, a unor astfel de reforme extrem de necesare. Este absolut vital pentru noul guvern de la Chișinău să atingă aceste obiective. Mă gândesc în special la punerea în aplicare a dispozițiilor Acordului de Asociere cu UE, care este cea mai bună garanție pentru asigurarea stabilității și prosperității țarii și cetățenilor săi.

După cum s-a confirmat în mod clar, încă o dată, în timpul vizitei recente la București a premierului Pavel Filip, România va continua să sprijine ferm Republica Moldova pe calea integrării europene. Suntem pregătiți să oferim treptat asistență financiară pentru Republica Moldova și ne așteptăm ca autoritățile de la Chișinău să își îndeplinească promisiunile în ceea ce privește reformele economice, instituționale și ale statului de drept.

Un progres real în domeniul reformelor care să faciliteze integrarea europeană este important nu numai pentru Republica Moldova, ci și pentru securitatea regiunii în ansamblu, și, desigur, pentru UE în sine.

Participarea activă a Republicii Moldova în formatele de cooperare regională, cum ar fi SEECP și brațul său executiv - CCR, este de asemenea relevantă pentru acest obiectiv.


Excelențele voastre,

Provocarea reprezentată de fenomenul migrației pune presiune destul de mult asupra capacității noastre naționale, regionale și europene de a găsi soluții echilibrate pentru abordarea acestui fenomen complex.

Nu avem decât cuvinte de laudă pentru atitudinea pro-activă și angajamentul guvernelor din Balcanii de Vest la atingerea acestui obiectiv. Ankara este un actor cheie în acest sens.

Situația actuală necesită o reacție comună puternică în regiunea Europei de sud-est, în conformitate cu acțiunile întreprinse la nivelul UE. Declarația pe care ar trebui să o adoptăm în prezent ar putea face parte dintr-o astfel de reacție comună.

Cauzele profunde ale migrației trebuie neapărat să fie discutate. Țara mea a pledat în mod repetat pentru o mai bună cooperare cu țările de origine și de tranzit ale migranților, bazată pe demersuri și responsabilitate din partea tuturor statelor membre. Cel mai important este să adoptăm măsuri la nivel regional pentru gestionarea crizei, prin intermediul unor structuri specifice existente de cooperare la nivel sub-regional în domeniul migrației ilegale și în lupta împotriva traficului de persoane. Experiența unor astfel de structuri, cum este Centrul SELEC din București, ar putea fi utilizată mai eficient la gestionarea migranților, precum și la combaterea migrației ilegale și a traficului de migranți.

 

Doamnelor și domnilor,

Fragilitatea crescândă a mediului de securitate din Orientul Mijlociu și Africa de Nord are un impact direct și asupra regiunii noastre. Suntem profund îngrijorați de acțiunile ISIL / Daesh din Irak și Siria și din alte părți din regiunea MENA (Orientul Mijlociu și Africa de Nord).

Dacă dorim să învingem gruparea ISIL / Daesh nu numai din punct de vedere militar, dar și în ceea ce privește atracția sa pentru anumite segmente ale tinerei generații defavorizate, trebuie să găsim în primul rând o soluție la problemele fundamentale, cum ar fi egalitatea de șanse și reprezentarea socială și politică pentru toate grupurile confesionale. Trebuie să încercăm mai mult să îndepărtăm cauzele profunde ale radicalizării.

Combaterea șomajului în rândul tinerilor, inclusiv în regiunea SEECP, este o linie importantă de acțiune în acest sens. Lipsa locurilor de muncă și a posibilităților economice creează un teren propice pentru extremism și recrutarea pentru grupările teroriste. Trebuie să ca avem la dispoziție instrumentele necesare, atât la nivel european cât și la nivel regional, pentru a promova programe regionale care vizează discutarea și rezolvarea acestor probleme.


Distinși participanți,

Doamnelor și domnilor,

Aș dori să vorbesc pe scurt despre securitatea energetică din regiunea SEECP. Cooperarea regională este un element esențial al includerii politicii energetice a UE printre obiectivele Cadrului Strategic al Uniunii Energetice.

Considerăm foarte utilă inițiativa Comisiei Europene de a crea un cadru de cooperare dedicat Europei centrale și de sud-est, inițiativa de înfiinţare a Grupului la Nivel Înalt pentru Interconectări de Gaz (CESEC). Am fost complet de acord cu includerea părților contractante ale Comunității Energetice în această inițiativă. Cu toții ar trebui să fim în continuare pe deplin angajați în implementarea Planului de Acțiune CESEC.

Acestea fiind spuse, aș dori, de asemenea, să subliniez faptul că orice nouă inițiativă legată de securitatea energetică a regiunii trebuie să se dezvolte în strânsă cooperare cu Comisia Europeană. Trebuie să fie luate în considerare interesele tuturor părților implicate și trebuie să se respecte legislația UE.

Proiectele prioritare pentru România sunt următoarele: i. BRUA (conducta ce traversează Bulgaria, România, Ungaria, Austria), care este inclus în prioritățile regionale CESEC, precum și în lista PCI (Proiectele de interes comun ale UE). Ne face mare plăcere să confirmăm succesul solicitării de fonduri în valoare de 179 de milioane de euro ca sprijin financiar din partea UE pentru acest proiect, prin mecanismul Conectarea Europei; ii. proiectele de interconectare între UE și Republica Moldova prin România, atât în domeniul gazelor naturale, cât și al energiei electrice; iii. Marea Neagră - crearea infrastructurii necesare pentru transportarea în străinătate pe viitor a gazelor naturale va spori securitatea energetică în regiunea noastră. În plus, reiterăm interesul nostru cu privire la coridorul vertical de transport al gazelor naturale (România - Bulgaria - Grecia), precum și cu privire la dezvoltarea proiectului TAP (Trans Adriatic Pipeline). În cele din urmă, cooperarea cu Turcia este de maximă importanță în domeniul energiei și considerăm că dialogul la nivel înalt dintre UE și Turcia este extrem de important în această privință.

 

Excelențele voastre,

Dragi prieteni,

În încheiere, aș dori să îl felicit încă o dată pe domnul ministru Mitov și să felicit și echipa sa pentru contribuția lor la consolidarea cooperării regionale în acest mandat SEECP. Vă dorim mult succes în îndeplinirea priorităților asumate și vă asigurăm de întregul nostru sprijin pentru atingerea acestor obiective. Nu în ultimul rând, salut călduros decizia Zagrebului și Ljubljanei de a prelua viitoarele președinții SEECP și le doresc mult succes în activitățile lor viitoare.

Vă mulțumesc!