Discursuri

Intervenţia ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, cu ocazia lansării Preşedinţiei Olandeze a Consiliului UE la Bucureşti

Vorbitor: 
Lazăr Comănescu, ministrul afacerilor externe
Data: 
11.01.2016
Locaţia: 
Sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România


Excelenţele voastre,

Doamnelor şi Domnilor,

Distinşi oaspeţi,
 

Permiteţi-mi, în primul rând, să vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la această lansare la Bucureşti a Preşedinţiei olandeze a Consiliului Uniunii Europene. Din partea Ministerului Afacerilor Externe şi a Guvernului României vă doresc succes în îndeplinirea mandatului dumneavoastră. Vă asigur de sprijinul deplin al României pentru o agendă ambiţioasă de integrare europeană.

Olanda preia preşedinţia UE într-un context european complicat, în care continuăm să ne confruntăm cu provocări interne şi externe fără precedent.

Avem în faţa noastră o agendă foarte aglomerată. Nu există răspunsuri simple, nu există nici o soluţie la cheie. Tot ce ştim este că aceste provocări nu pot fi abordate decât împreună. Pentru că numai împreună putem găsi soluţii viabile, întemeiate pe valorile şi principiile fundamentale care stau la temelia Uniunii Europene. Istoria proiectului european a dovedit că atunci când sunt gestionate înţelept, provocările pot fi transformate în oportunități ce pot fi în beneficiul întregii Uniuni. Pentru aceasta avem nevoie de mai multă coeziune, solidaritate şi cooperare între noi. Avem nevoie de proiecte concrete şi politici pe termen lung, care să fie în beneficiul UE şi al cetăţenilor săi.

Avem temeiuri pentru a fi încrezători, acum când Olanda îşi asumă Preşedinţia pentru a 12-a oară. Contăm pe experienţa Dvs. valoroasă, ca stat membru fondator, în direcţia găsirii de soluţii constructive, în cadrul UE 28, la problemele de pe agenda actuală. Complexitatea provocărilor cu care se confruntă UE astăzi cere o abordare comună, bazată pe „elementele esenţiale”, adică exact ceea ce intenţionează Olanda să facă. Acesta este motivul pentru care ne aliniem pe deplin la obiectivul Preşedinţiei olandeze de a se „concentra pe elementele esenţiale”, anume acele politici care au adus valoare adăugată pentru UE şi cetăţenii săi.


Doamnelor şi Domnilor,

O Uniune mai puternică şi mai competitivă, capabilă să facă faţă unui context global dificil, este ţelul nostru comun.

În acest scop vom sprijini, pe parcursul Preşedinţiei olandeze, toate măsurile în direcţia adâncirii pieţei comune, îndeosebi stimularea creşterii economice şi creării de locuri de muncă, revitalizării pieţei comune şi a dimensiunii sale digitale. Aşa cum arată Comisia în pronosticurile sale economice date publicităţii recent, refacerea economică a UE rămâne volatilă, împreună cu condiţii globale şi mai dificile. În acest context, trebuie să ne continuăm eforturile comune de consolidare a unei creşteri economice robuste şi durabile. Investiţiile şi inovarea sunt cuvintele cheie pentru a genera creştere durabilă şi noi locuri de muncă. Este nevoie să trimitem un puternic mesaj comun de angajament faţă de obiectivul relansării economice şi creării de locuri de muncă, reducerii disparităţilor şi asigurării convergenţei, ca precondiţii pentru o Uniune stabilă, prosperă şi mai integrată.

Aşadar sprijinim obiectivul Preşedinţiei olandeze de a avea o Uniune inovatoare concentrată pe creştere economică şi locuri de muncă. Generarea de creştere economică şi locuri de muncă este o condiţie cheie pentru reinstaurarea încrederii în viitorul economic al Uniunii Europene.

În aceeaşi ordine de idei, suntem pe deplin de acord asupra nevoii de a întări Uniunea Economică şi Monetară. Evitarea scindărilor şi păstrarea unităţii şi coerenţei procesului decizional al UE28 sunt precondiţii pentru o stabilitate pe termen lung a Uniunii. Suntem încrezători că numai o abordare coordonată, transparentă şi incluzivă faţă de ţările din afara zonei Euro poate aduce soluţii mai echilibrate şi eficace pentru toate Statele Membre. În acelaşi timp suntem în favoarea unei pieţe interne a energiei pe deplin dezvoltate. Sunt necesare eforturi comune crescute pentru a întări dimensiunea de securitate energetică – prin dezvoltarea infrastructurii necesare, asigurarea diversificării surselor, rutelor de aprovizionare şi furnizorilor de energie.

Am luat notă de obiectivul Olandei de a se concentra pe crearea unei Uniuni care capacitează şi protejează toţi cetăţenii. Mai presus de orice, protejarea cetăţenilor înseamnă garantarea tuturor drepturilor lor în calitate de cetățeni europeni, în conformitate cu Tratatele şi acquis-ul UE, un principiu pe care l-am subliniat deja foarte clar inclusiv în recentele dezbateri şi propuneri privitoare la viitorul relaţiilor UE – Marea Britanie. Sprijinul nostru comun pentru Piaţa Unică trebuie să însemne de asemenea sprijin pentru aplicarea fără distorsiuni a principiului libertăţii de mişcare a persoanelor şi muncitorilor, care face parte integrantă din Tratate şi ca atare este intangibil.

Evoluţiile recente din Europa şi vecinătatea sa au arătat de asemenea puncte de vedere diferite cu privire la modul în care putem face faţă cel mai bine acestor provocări. Nu este nici o îndoială, totuşi, că Europa trebuie să facă front comun în faţa acestora.

Atacurile de la Paris de anul trecut au dovedit încă odată că terorismul a devenit o problemă majoră de securitate și în Europa. Nevoia de solidaritate este mai acută acum decât oricând. România sprijină o cooperare crescută între Statele Membre pentru a asigura o reacţie eficace la această ameninţare în creştere. Eforturile UE trebuie de asemenea concentrate pe măsuri preventive, prin abordarea condiţiilor socio-economice ale persoanelor din comunităţile care sunt cele mai vulnerabile la radicalizare şi recrutare.

În acelaşi timp România va continua să ia parte la eforturile UE de a face faţă fenomenului migraţiei, printr-o abordare cuprinzătoare. Trebuie acordată o atenţie deplină punerii în aplicare a acţiunilor convenite până la acest moment, pentru a avea rezultate efective şi durabile în teren. Este, de asemenea, foarte important să păstrăm accentul pe dialog şi cooperare sporite cu ţările de origine şi tranzit, pe bază de angajamente şi soluţii comune, aceasta fiind calea potrivită de a avansa către abordarea cauzelor originare ale migraţiei ilegale.

În actualul context, o mai bună gestionare a frontierelor externe ale UE este vitală pentru buna funcţionare şi unitatea spaţiului Schengen, un demers care este în beneficiul nostru comun. România sprijină pe deplin acest obiectiv şi deja are o contribuţie esenţială prin securizarea cu succes a unui segment mare din frontiera externă a UE. În acelaşi timp, vom continua să credem că un spaţiu Schengen puternic şi extins ne poate aduce tuturor un răspuns mai bun şi mai eficient la provocările actuale.


Distinşi oaspeţi,

În ceea ce priveşte dimensiunea relaţiilor externe, sprijinim obiectivul întăririi rolului global al UE. Acesta de fapt începe chiar din vecinătatea imediată a Uniunii. Vom avea succes în acţiunea noastră externă numai în măsura în care reuşim să ne implicăm şi să avem o viziune a stabilităţii şi dezvoltării partenerilor noştri din vecinătatea imediată.

Acesta este motivul pentru care principalele obiective ale Politicii Europene revizuite de Vecinătate – anume o vecinătate stabilă şi o ofertă mai diferenţiată a UE faţă de parteneri, luând în consideraţie nevoile lor individuale şi opţiunile lor europene, corespund interesului nostru comun.

România va promova şi în continuare Parteneriatul Estic ca principal cadru de cooperare cu partenerii europeni, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate revizuite. Dincolo de dimensiunea economică a integrării partenerilor noştri, prin punerea în aplicare a Acordurilor de Asociere şi a Acordurilor de Liber Schimb Aprofundate şi Cuprinzătoare (AA/ALSAC), trebuie avută în vedere o abordare mai ambiţioasă a UE faţă de dimensiunea politică a ofertei sale, atunci când este vorba de cei mai avansaţi parteneri în ceea ce priveşte reformele democratice. De asemenea trebuie sa fim pregătiţi să ne ajutăm partenerii în procesul de punere în aplicare a acestor reforme. Sunt încântat să subliniez că România şi Olanda deja colaborează în cadrul a două proiecte importante în Republica Moldova – sprijin pentru Banca Naţională de la Chişinău şi cursuri de perfecţionare pentru magistraţii din această ţară.

Cooperarea regională contribuie direct la creşterea securităţii şi stabilităţii europene. Considerăm că Strategia Dunării şi Sinergia Mării Negre sunt instrumente importante  pentru dezvoltarea pe mai departe a cooperării regionale, cu efecte pozitive pentru întreaga Uniune. Trebuie să continuăm să lucrăm împreună pentru a îmbunătăţi sinergiile diverselor instrumente UE relevante pentru regiunea noastră. România va continua, de asemenea, să sprijine politica de extindere în regiunea Europei de Sud-Est, un proiect de pace şi stabilitate care trebuie dus mai departe cu viziune şi angajament politic crescut.

În concluzie, avem o agendă europeană complexă pentru următoarele şase luni. Suntem încrezători că Preşedinţia olandeză, cu bine-cunoscutul său pragmatism, ne va conduce bine în acest semestru. Vă urez o Preşedinţie de mare succes, plină de realizări în beneficiul nostru comun!

 

Centrul de presă