Dosare de actualitate

Inițiativa României privind înființarea unei Curți Internaționale împotriva Terorismului

#CourtAgainstTerrorism              

Pe fondul multiplicării numărului atacurilor teroriste, creşterii amplorii acestora şi diversificării metodelor de atac, este necesară identificarea unor răspunsuri adecvate pentru limitarea acestui fenomen, indiferent de formele sale de manifestare.

În acest context, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a propus spre reflecție, în cadrul Consiliului Afaceri Externe din 9 februarie 2015, ideea înființării unei Curți Internaționale împotriva Terorismului (CIT), un organism de drept internațional penal care să aibă drept scop descurajarea actelor de terorism şi pedepsirea persoanelor care comit astfel de acte, oriunde ar fi săvârşite acestea. Spania s-a alăturat în calitate de co-iniţiator al acestei inițiative. De asemenea, Olanda a oferit sprijin prin implicarea la nivel de expert în stabilirea principalelor coordonate ale arhitecturii juridice a viitoarei Curţi.

 Motivație

 Demersuri recente

 Scurt istoric

 Ce înseamnă Curtea Internațională împotriva Terorismului?

 Comunicate de presă

 Inițiativa României în presă


,,Alături de căile operative de combatere a terorismului, avem nevoie de crearea unei instanțe penale internaţionale, cu rol preventiv, disuasiv şi de suplinire, dacă este cazul, a rolului autorităţilor naţionale, atunci când acestea nu au capacitatea sau nu vor sa cerceteze sau sa judece fapte teroriste. Ceea ce urmărim este să folosim inteligent instrumentele dreptului internațional pentru a descuraja și combate actele teroriste. Iniţiativa este una deosebit de complexă și vizează un efort pe termen mediu şi lung. În prezent, România şi Spania îşi coordonează eforturile diplomatice pentru promovarea iniţiativei în plan bilateral, dar și multilateral, în relaţia cu statele ONU, în special cu cele care au calitatea de membru în Consiliul de Securitate, în vederea obţinerii sprijinului statelor din toate regiunile geografice”

Bogdan Aurescu