Centrul de presă

Întrevederea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ministrul spaniol al justiţiei, Rafael Catala Polo

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
29.10.2015

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astăzi, 29 octombrie 2015, o întrevedere de lucru cu ministrul spaniol al justiţiei, Rafael Catala Polo, în cadrul vizitei oficiale pe care şeful diplomaţiei române o efectuează la Madrid.

Cei doi demnitari au avut un schimb de opinii cu privire la o serie de tematici de interes comun pentru România şi Spania, circumscrise dialogului politic bilateral, cooperării sectoriale în domeniul justiţiei şi, în principal, situaţiei comunităţii române din Spania.

Ministrul Bogdan Aurescu a evocat momentul special pe care îl cunoaşte relaţia bilaterală româno-spaniolă de Parteneriat Strategic, a cărui dezvoltare constantă se bazează, pe de o parte, pe legăturile sociale şi culturale existente, inclusiv din perspectiva prezenţei unei numeroase comunităţi române în Spania, precum şi pe oportunităţile economice importante din cadrul relațiilor bilaterale. S-a referit la rezultatele consultărilor oficiale din cursul zilei de ieri, care vor contribui la aprofundarea Parteneriatului Strategic, dar şi la cooperarea excelentă pentru promovarea proiectului comun al înfiinţării Curţii Internaţionale împotriva Terorismului.

Ministrul român de externe a evidenţiat contribuția comunităţii române, cea mai numeroasă dintre comunităţile străine din Spania, la dezvoltarea economiei spaniole, precum şi nivelul ridicat de integrare al acesteia în societatea spaniolă. Bogdan Aurescu a reluat demersul părţii române în vederea adoptării de către partea spaniolă a măsurilor legislative naționale care să permită acordarea dublei cetățenii românilor aflați în Spania care doresc acest lucru. De asemenea, a pus în discuție modalitățile juridice prin care solicitarea Bisericii Ortodoxe Române de a beneficia de facilităţi similare celor acordate de statul spaniol altor confesiuni poate fi realizată.

Ministrul spaniol al justiției a exprimat deplina disponibilitate a părții spaniole de a examina cele mai bune căi pentru a găsi soluţii legale pentru cele două probleme ridicate de ministrul român, exprimând apreciere pentru gradul ridicat de integrare al comunităţii române din Spania, respectiv pentru contribuţia sa substanţială la societatea şi economia spaniole.

Ministrul român a menţionat, totodată, oportunitatea valorificării acestui moment prin intensificarea contactelor în domeniile de interes comun, printre care şi cel al justiţiei.

Cu referire la cooperarea judiciară, cei doi miniștri au fost de acord că aceasta se derulează în condiţii bune. Ministrul român a exprimat, totodată, dorința părţii române de a dezvolta cadrul bilateral de cooperare în domeniul justiţiei, ca bază a conlucrării în arii subsumate acestui sector. De asemenea, Bogdan Aurescu a menționat oportunitatea realizării de proiecte comune prin accesarea de fonduri europene în domenii ale cooperării în justiție.

Nu în ultimul rând, Bogdan Aurescu s-a referit la problema Cataloniei, reiterând sprijinul ferm pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Spaniei, precum şi necesitatea respectării întocmai a Constituției spaniole şi a principiilor fundamentale de drept internațional. A arătat ca această poziție a României este una de principiu, partea română manifestându-se constant împotriva tendințelor secesioniste. Ministrul spaniol al justiției a mulțumit în mod deosebit pentru poziția principială a părţii române de sprijin pentru cadrul constituțional în vigoare în Spania, precum şi pentru integritatea teritorială a statului spaniol.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice