Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Radu Podgorean la reuniunea coordonatorilor naţionali ai Cooperării China – state din Europa Centrală și de Est

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
13.07.2015

Secretarul de stat Radu Podgorean a participat, în perioada 9-12 iulie 2015, la Beijing, la cea de a V-a reuniune a coordonatorilor naţionali ai Cooperării dintre China și state ale Europei Centrale şi de Est „16+1”.

Partea chineză a fost reprezentată de Wang Chao, ministru-adjunct, șeful Departamentului Europa al Ministerului Afacerilor Externe, secretar general al Secretariatului cooperării „16+1”. Au mai participat funcționari superiori din ministerele chineze ale Comerțului, Industriei și Tehnologiei Informațiilor, Educației, Agriculturii, Transporturilor, ai altor instituții centrale.

Reuniunea a avut ca obiectiv evaluarea stadiului cooperării în acest format după summitul de la Belgrad din decembrie 2014 și pregătirea viitoarei reuniuni la nivel înalt, preconizată să aibă loc în partea a doua a anului 2015, la Beijing.

În intervenţia din cadrul şedinţei plenare, secretarul de stat Radu Podgorean a transmis un mesaj de continuitate şi abordare pragmatică a participării României la acest format de cooperare, disponibilitatea de a acționa în direcția dezvoltării și diversificării relațiilor bilaterale româno-chineze și a consolidării, și pe această cale, a parteneriatului strategic dintre UE și China.

În acest context, secretarul de stat Radu Podgorean a arătat că interesele României în formatul de cooperare „16+1” sunt, cu precădere, în domeniul energiei, agriculturii, infrastructurii, IT şi turismului. A subliniat că statutul României de stat riveran la Marea Neagră şi la Dunăre asigură condiții aparte de dezvoltare a statutului de placă turnantă și interfață a fluxurilor de mărfuri între piețele europeană și chineză, precum şi spre vecinătatea noastră estică.

A exprimat interesul părţii române pentru iniţiativa chineză „Zona economică a Drumului Mătăsii” și „Calea maritimă a Drumului Mătăsii în sec. XXI” („One Belt, One Road”), proiect de dezvoltare multisectorială cuprinzătoare pe termen lung, și a reliefat hotărârea României de a acționa pe plan bilateral și în cadrul UE pentru realizarea sinergiei dintre Planul de investiții pentru Europa și inițiativa chineză, conform rezultatelor summitului UE-China de la Bruxelles din 29 iunie 2015.

Lucrările reuniunii au continuat prin desfășurarea unui dialog interactiv în 4 ateliere dedicate unor subiecte concrete: Cooperarea în formatul 16+1 şi cooperarea UE-China, Relația dintre cooperarea 16+1 şi „Noul Drum al Mătăsii”, Cooperarea în domeniile comerţului, investiţiilor, agriculturii, turismului şi aviaţiei civile.

De asemenea, partea chineză a organizat o vizită de documentare în provincia Jilin.

 

Informaţii suplimentare:

Formatul de cooperare „16+1” cuprinde 16 țări din Europa Centrală și de Est și China și a fost lansat formal la reuniunea șefilor de guverne din statele respective de la Varșovia, în aprilie 2012. Următoarele întruniri la acest nivel au avut loc la București, în noiembrie 2013, și la Belgrad, în decembrie 2014.

Statele europene participante sunt: Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia şi Ungaria.

Periodic, au loc reuniuni ministeriale pe domenii cum sunt comerțul și investițiile, agricultura, educație, cultură, turism, sănătate și altele. Reprezentanții autorităților locale din statele participante s-au întrunit în acest format în China (2013) și R. Cehă (2014), iar următoarea reuniune este programată în 2016, în China.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice