Viza română

V. Viza de tranzit aeroportuar (simbol A)


​1. Informaţii generale:

Permite intrarea în zona internaţională a aeroporturilor şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.

 

2. Am nevoie de viză pentru a tranzita zona internaţională a unui aeroport din România?

Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de tranzit aeroportuar:

 • Afganistan,
 • Bangladesh,
 • Republica Democrată Congo,
 • Eritreea,
 • Etiopia,
 • Ghana,
 • Iran,
 • Irak,
 • Nigeria,
 • Pakistan,
 • Siria,
 • Somalia,
 • Sri Lanka.

   

3. Excepţii de la obligativitatea de a deţine o viză de trazit aerportuar:

Următoarele categorii de persoane sunt exonerate de la obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar:

 • titularii unei vize uniforme valabile, ai unei vize naţionale de lungă şedere sau ai unui permis de şedere eliberat de un stat membru;
 • titularii unor permise de şedere valabile eliberate de Andorra, Canada, Japonia, San Marino sau Statele Unite ale Americii, care îi garantează titularului un drept de readmisie necondiţionat, conform Anexei V din Regulamentului Consiliului (CE) 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009, privind instituirea unui Cod comunitar de vize (click aici);
 • titularii unei vize valabile pentru un stat membru sau pentru un stat parte la Acordul din 2 mai 1992 privind Spaţiul Economic European, pentru Canada, Japonia sau Statele Unite ale Americii, sau în cazul în care aceştia se întorc din ţările respective, după ce au utilizat viza;
 • membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene;
 • titularii de paşapoarte diplomatice;
 • membrii echipajelor de zbor care sunt resortisanţi ai unei părţi contractante la Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională.

 

4. Documente justificative pentru obţinerea vizei tip A:

 • documente privind continuarea călătoriei către destinaţia finală după tranzitul aeroportuar preconizat;
 • informaţii care permit evaluarea intenţiei solicitantului de a nu intra pe teritoriul statelor membre.