Viza română

XV. Legislaţie şi acorduri

III. Acorduri de facilitare a obţinerii vizei de scurtă şedere încheiate între UE şi state terţe:

Eşti cetăţean al următoarelor state: Federaţia Rusă, Albania, Moldova, Ucraina, Republica Macedonia de Nord, Bosnia-Herzegovina, Serbia Muntenegru, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Capul Verde, Turcia?

Poţi beneficia de anumite facilităţi la obţinerea unei vize de scurtă şedere!

În cazul cetăţenilor statelor terţe, cu care Comunitatea Europeană sau România a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor de tranzit şi de scurtă şedere, viza română poate fi acordată în baza documentelor justificative menţionate în aceste acorduri, în funcţie de statutul persoanei care solicită viza şi de scopul călătoriei.

Vizele sunt eliberate în baza documentelor indicate pentru fiecare categorie în parte, fără a mai cere alte dovezi, invitaţii sau documente echivalente privind scopul călătoriei.

Acordurile care prevăd astfel de facilităţi pot fi accesate la următoarele adrese

1. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Albania privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetăţenii Republicii Albania.

2. Acordul între Uniunea Europeană (UE) şi Bosnia-Herzegovina (BiH) privind facilitarea eliberării vizelor.

3. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei privind facilitarea eliberării vizelor.

4. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor.

Începând cu data de 28 aprilie 2014 cetăţenii moldoveni posesori de paşapoarte simple biometrice sunt scutiţi de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pe teritoriul statelor membre UE, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 259/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație.

5. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Federaţia Rusă privind facilitarea eliberării vizelor.

6. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor.

7. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Muntenegru privind facilitarea eliberării vizelor.

8. Acordul dintre Comunitatea Europeană (CE) şi Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor.

9. Acord între Uniunea Europeană (UE) şi Georgia privind facilitarea eliberării vizelor.

10. Acordul între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind facilitarea eliberării vizelor.

11. Acordul între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor.

12. Acordul între Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere pentru cetăţenii Republicii Capului Verde şi pentru cetăţenii Uniunii Europene.

13  Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004 și modificat prin Protocolul semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007.

14.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Timorului de Est privind facilitarea eliberării vizelor; 

15.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Grenada privind facilitarea eliberării vizelor; 

16.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Saint Lucia privind facilitarea eliberării vizelor; 

17.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Saint Vincent şi Grenadinele privind facilitarea eliberării vizelor; 

18.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Statul Independent Samoa privind facilitarea eliberării vizelor;

19.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Trinidad şi Tobago privind facilitarea eliberării vizelor; 

20.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Vanuatu privind facilitarea eliberării vizelor; 

21.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Columbia privind facilitarea eliberării vizelor; 

22.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Regatul Tonga privind facilitarea eliberării vizelor; 

23.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Palau privind facilitarea eliberării vizelor 

24.  Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Emiratele Arabe Unite privind facilitarea eliberării vizelor