Viza română

XIV. Legislaţie şi acorduri

 

I. Legislatie naţională:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin:

Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;

Ordinul nr.418/2013 al  ministrului afacerilor externe privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesara îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 republicată în 2011 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene;

Legea 271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de Informaţii privind Vizele;

Hotărârea Guvernului nr. 313/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român;

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1108/2001 privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor canadieni, islandezi, norvegieni, elveţieni şi japonezi de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România începand cu data de 1 ianuarie 2002;

Hotărârea Guvernului nr. 732/2002 privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor Statelor Unite ale Americii de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare in România;

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu completările ulterioare.