DISCURS

Vorbitor: 
Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe
Data: 
27.06.2014
Eveniment: 
Ratificarea Acordurilor de Asociere UE-R. Moldova, UE-Georgia, UE-Ucraina
Locaţia: 
Bucureşti

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Stimaţi invitaţi,

Pe 27 iunie 2014 a fost semnat Acordul de Asociere politică şi economică a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este un moment istoric şi este rezultatul unui efort depus de mai mulţi ani, în primul rând de un guvern pro-european al Republicii Moldova şi în baza unei orientări alese în mod legitim, suveran, liber de către Republica Moldova şi societatea, de fraţii noştri de peste Prut. România a fost întotdeauna în prima linie pentru susţinerea aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova. Aş aminti doar câteva momente importante, precum cel al accelerării şi, ulterior, al parafării complete a Acordului de Asociere, momentul devansării datei semnării Acordului de Asociere şi accelerarea procedurii de liberalizare a regimului de vize pentru Republica Moldova.

Acest Acord include o componentă politică de asociere şi reprezintă un pas înainte faţă de acordul anterior de cooperare între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, dar conţine în egală măsură un fundament solid pentru o viitoare integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mă refer, de exemplu, la componenta de liber schimb economic care nu implică doar liberalizarea schimburilor comerciale, economice, ci reprezintă 75% din acquis-ul comunitar, reprezintă 75% din fundamentul legislativ, de norme procedurale, instituţional, ceea ce reprezintă o formă concretă de integrare a Republicii Moldova.

Acest Acord care, după momentul semnării, probabil de la 1 octombrie, va fi pus în practică de către Republica Moldova, cu titlul provizoriu până la ratificarea de către toate statele membre, va genera efecte economice importante, pozitive, începând cu creşterea Produsului Intern Brut pe o medie de 5,4% după cum rezultă din evaluările Comisiei Europene pentru Republica Moldova; consecinţe benefice în planul exporturilor moldoveneşti pe piaţa europeană, consecinţe privind creşterea salariilor, a nivelului de trai în Republica Moldova.

Am dorit – şi este un angajament politic al nostru – să transmitem un semnal foarte clar de susţinere prin faptul că România este primul stat membru care ratifică Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mulţumesc Parlamentului României, Camerei Deputaţilor şi grupurilor politice pentru că au acceptat această procedură de urgenţă pe care a propus-o Guvernul.

Voi încheia spunând că Guvernul susţine ratificarea proiectului de lege, iar considerentele pe care le-am menţionat în esenţa lor sunt şi vor fi valabile, la momentele procedurale ulterioare, atât în ceea ce priveşte susţinerea ratificării Acordului de Asociere pentru Georgia şi, respectiv, pentru Ucraina.

 

Vă mulţumesc.