Centrul de presă

Consultări ale ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, cu ministrul Afacerilor Externe şi Cooperării al Republicii Islamice Mauritania, Ahmed Ould Teguedi

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
07.04.2014

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a avut  astăzi, 7 aprilie 2014, la sediul MAE, consultări cu ministrul mauritanez al afacerilor externe şi cooperării, Ahmed Ould Teguedi, aflat în vizită la Bucureşti, la invitaţia părţii române. Cu acest prilej, cei doi demnitari au realizat un schimb de vederi pe teme de interes bilateral, precum şi cu privire la dosarele de actualitate africane şi din Orientul Mijlociu.

Ministrul Titus Corlăţean a subliniat disponibilitatea României de a recalibra dialogul şi cooperarea bilaterală cu Republica Islamică Mauritania sub auspiciile aniversării, în ianuarie 2015,  a 50  de ani de relaţii politico-diplomatice bilaterale.

Şeful diplomaţiei române a identificat în Republica Islamică Mauritania un partener de încredere în Africa, care să susţină eforturile României de redimensionare a relaţiilor de cooperare cu ţări din acest continent. A subliniat, în context, rolul regional important deţinut de Mauritania în calitate de preşedinte în exerciţiu al Uniunii Africane şi membru al Ligii Statelor Arabe.

Cei doi demnitari au avut un schimb aprofundat de opinii cu privire la  posibilităţile concrete de cooperare bilaterală, cu accent pe domeniile economic şi educaţional.

În plan economic, ambii miniştri au evocat importanţa realizării unor contacte directe, în cursul acestui an, între responsabilii sectoarelor economice şi mediile de afaceri din România şi Mauritania, precum şi a întrunirii unui Consiliu de afaceri româno-mauritanez. În context, ministrul de externe Teguedi a arătat că deţinătorul portofoliului comerţului din ţara sa va efectua o vizită în România, în cursul ultimului trimestru al acestui an, la invitaţia părţii române. De asemenea, au fost explorate posibilităţile de cooperare în domenii precum: exploatarea resurselor minerale, agricultură, pescuit, industria textilă, construcţii de maşini, şi a fost exprimat interesul reciproc pentru încheierea unui acord de protejare reciprocă a investiţiilor, adaptat legislaţiei europene în domeniu.

Totodată, cei doi demnitari au evidenţiat expertiza pe care România o poate oferi în domeniul educaţiei şi pregătirii vocaţionale, pornind de la tradiţia pe care a dezvoltat-o cu ţări africane, în aceste sectoare, mai ales că în Mauritania, numeroşi specialişti, printre care însuşi ministrul de externe, au fost formaţi la universităţi din România.

Ministrul Titus Corlăţean a prezentat, în context, interesul pentru încheierea unui nou acord bilateral în domeniul cultural şi educaţional şi a exprimat intenţia de continuare a procesului de acordare de burse unor studenţi mauritanezi prin programul MAE român în domeniu, precum şi prin intermediul programului Eugen Ionescu, destinat ţărilor francofone.

În plan bilateral, a fost convenită, de asemenea, începerea negocierilor pentru nou acord de scutire de vize pentru posesorii mauritanezi de paşapoarte diplomatice şi de serviciu.

Abordând subiectul evoluţiilor internaţionale, cei doi miniştri au trecut în revistă rezultatele Reuniunii ministeriale şi a Summit-ului UE – Africa, desfăşurate în perioada 1-3 aprilie 2014 la Bruxelles, precum şi perspectivele africane de stabilizare şi promovare a păcii, securităţii şi democraţiei.

Referindu-se la importanţa asigurării păcii şi securităţii pe continentul african, ministrul Titus Corlăţean a subliniat contribuţia României cu experţi în multiple domenii, în misiuni de pace şi securitate europene în Africa.

La rândul său, omologul mauritanez a subliniat rolul ţării sale, ca deţinătoare a Preşedinţiei în exerciţiu a Uniunii Africane, în identificarea de soluţii locale la problemele Africii şi în promovarea securităţii, creşterii economice şi dezvoltării durabile a continentului.

Ambii miniştri au reiterat disponibilitatea de a conlucra pentru promovarea, în cadrul european şi african, a măsurilor de combatere a terorismului.

Totodată, cele două părţi au realizat un schimb de opinii cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, precum şi la rezultatele Summit-ului Ligii Statelor Arabe, care s-a desfăşurat în Kuweit, în perioada 25-26 martie 2014. Cu acest prilej, ministrul român a evidenţiat că soluţiile politice la problemele regiunii sunt singurele viabile şi de natură să asigure pacea şi bunăstarea pe termen lung.  

Cei doi demnitari au exprimat, în încheiere, disponibilitatea reciprocă de întărire a cooperării atât la nivel bilateral, cât şi la nivel multilateral, prin continuarea consultărilor politice între cele două state şi dinamizarea dialogului sectorial. În vederea realizării acestor obiective, ministrul Ahmed Ould Teguedi a lansat o invitaţie ministrului Titus Corlăţean de a efectua o vizită în ţara sa, invitaţie care a fost acceptată de şeful diplomaţiei române.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice