Prima Pagina

Procedura de acreditare a mass-media străine

Atenţie! Având în vedere că, potrivit legislaţiei, data limită până la care AEP poate primi de la MAE propuneri de acreditare este cel târziu cu 15 zile înaintea zilei alegerilor, pentru a putea fi procesate, solicitările însoţite de documentaţia completă pentru obţinerea acreditării au putut fi transmise la MAE cel târziu până la data de 9 mai 2014. Termenul limită de acreditare a expirat.


În conformitate cu art. 73 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare şi cu art. 3 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente (AEP) nr.2 pe 2014 privind procedura de acreditare la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, acreditarea reprezentanţilor mass-media din străinătate se face la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

 

NOTĂ:
Corespondenţii în străinătate ai mass-media din România se vor adresa pentru acreditare la AEP.

PROCEDURA DE ACREDITARE

A. Reprezentanţii mass-media străine care nu se află în posesia unui carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite următoarele documente în vederea obţinerii acreditării:

  • Scrisoare de acreditare din partea instituţiei de presă, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată conducerii Direcţiei Purtător de Cuvânt şi Comunicare. În solicitarea de acreditare se va menţiona faptul că jurnalistul este angajat al redacţiei respective în calitate de corespondent pe perioada alegerilor europarlamentare din 25 mai 2014. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura directorului cu data şi ştampila.


NOTĂ:
1. În cazul jurnaliştilor freelance, aceştia vor prezenta solicitări de acreditare de la cel puţin o instituţie de presă sau din partea consiliului de conducere al asociaţiei profesionale din care fac parte.

2. Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN". 

 

  • Copie după legitimaţia de presă naţională sau internaţională;
  • Copie după paşaport sau copie după buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români;
  • Fotografie tip paşaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_media;
  • Formular de acreditare completat, scanat şi în format word.

 

B. Reprezentanţii mass-media străini care se află deja în posesia unui carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor expedia Direcţiei Purtător de Cuvânt şi Comunicare doar formularul de acreditare,  însoţit de o fotografie. Corespondenţii străini al căror carnet expiră înainte de 25 mai 2014 (inclusiv), sunt rugaţi să se adreseze Ministerului Afacerilor Externe în vederea prelungirii valabilităţii acestuia.

Toate documentele vor fi expediate la adresa de e-mail acreditare.presa@mae.ro.

Atenţie! Având în vedere că, potrivit legislaţiei, data limită până la care AEP poate primi de la MAE propuneri de acreditare este cel târziu cu 15 zile înaintea zilei de ziua votului, pentru a putea fi procesate, solicitările însoţite de documentaţia completă pentru obţinerii acreditării trebuie trimise la MAE cel târziu până la data de 9 mai 2014, ora 16.30, ora României.

 

NOTĂ:
Acreditarea
jurnaliştilor străini la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 pe lângă toate birourile electorale se efectuează de către AEP. Acreditările vor putea fi descărcate (în variantă scanată – asimilabilă copiei) de pe site-ul  AEP, secţiunea dedicată alegerilor pentru membrii din România în PE din 25 mai 2014, site
http://www.roaep.ro/prezentare/servicii/formulare-2/.
 

Acreditările descărcate au aceeaşi valoare juridică cu originalul.

Originalul documentului de acreditare se poate ridica de la sediul AEP (Secretariat General, mail: office.sg@roaep.ro, tel: (021)310.07.69, fax: (021)310.13.86, Comunicare, tel. (021)310.08.24, e-mail: comunicare@roaep.ro, adresa: str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084).
 

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acestuia.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare din cadrul MAE, la tel. +4021.431. 13.77, +4021.431.14.51, e-mail: acreditare.presa@mae.ro, fax: +40 (0)21.319. 23.49.

 


Conform art. 73 din Legea nr. 33/2007:

(10) Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

(11) La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.