Prima Pagina

Noi măsuri de modernizare şi management integrat al serviciilor pentru cetăţeni (SIMISC)

Finanţat din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE)
 

 • Scopul acestui proiect consta în accesul facil la serviciile administraţiei publice, inclusiv prin eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei;
   
 • Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE), Axa prioritara 3 “Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne”, Operaţiunea 1 “Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii de broadband, acolo unde este necesar”.
   
 • Proiectul are drept obiectiv principal implementarea unui sistem informatic integrat de eficientizare şi modernizare a serviciilor publice oferite cetăţenilor români ce va garanta creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor asigurate de MAE;.
   
 • Valoarea totală a proiectului este de 31.487.623,12 Lei (26.040.264,32 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 5.447.358,80 lei contribuţie din bugetul naţional).
   
 • Durata de implementare a proiectului este de 24 luni; proiectul este în curs de derulare şi urmează a se finaliza în luna decembrie 2015.
   
 • Beneficiarul proiectului: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE