Prima Pagina

Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS)

Finanţat din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţi​i Administrative (PODCA) 2007-2013
 

 • Scopul acestui proiect constă în crearea unui instrument eficient de comunicare cu cetățenii, fiind mai aproape de problemele sesizate de către aceștia, precum și un instrument de monitorizare și urmărire a modului cum aceste sesizări au fost soluţionate de către personalul MAE.
   
 • Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA), Fondul Social European, şi are drept obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite de oficiile consulare ale MAE şi consolidarea capacităţii administrative de gestionare a proceselor complexe de furnizare a serviciilor către cetățeni, în special în ceea ce priveşte asigurarea calităţii şi a promptitudinii în soluţionarea cererilor cetăţenilor.
   
 • Valoarea totală a proiectului este de 17.139.460 lei (14.568.541 lei finanţare externă şi 2.570.919 lei contribuţie de la bugetul de stat) la care se adaugă TVA
   
 • Durata de implementare a proiectului este de 10 luni
   
 •  Beneficiarul proiectului: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE; proiectul a fost finalizat în anul 2014
   

Pentru mai multe informaţii, click  AICI !

​​