DISCURS

Vorbitor: 
Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe
Data: 
30.01.2014
Eveniment: 
Conferința „Dezvoltarea durabilă a economiei albastre a Mării Negre. Intensificarea cooperării marine și maritime”
Locaţia: 
Bucureşti, JW Marriott Bucharest Grand Hotel

 

 • Având în vedere amplasarea sa geografică, România a susţinut constant necesitatea unei cooperări regionale puternice, precum şi a unor politici coerente ale UE dedicate vecinătăţii. În ultimii ani am avut experienţe mixte în privinţa ambelor.
 • Ritmul progreselor în privinţa Sinergiei Mării Negre a fost inegal, iar potenţialul Cooperării Economice la Marea Neagră sau al altor iniţiative regionale rămâne nefructificat.
 • Programul Comun Operaţional al Bazinului Mării Negre a dovedit că există o cerere uriaşă de proiecte de cooperare, dar fondurile de care dispune sunt limitate.
 • Aşadar demersurile noastre necesită categoric mai multă vigoare şi o abordare foarte pragmatică.
 • De asemenea, avem nevoie de încredere reciprocă; cel mai probabil, având în vedere bine-cunoscutele sensibilităţi politice din regiunea noastră, avem nevoie de un întreg reţetar de metode de construire a încrederii.
 • Organismele regionale reprezentate aici oferă mai multe sugestii de asemenea reţete; conferinţa de azi este o sugestie în plus, menită să stimuleze colaborarea dintre noi.
 • Pentru a merge înainte, eu cred că trebuie să identificăm împreună ariile de complementaritate dintre politicile şi instrumentele europene, pe de o parte, şi mecanismele de cooperare regională deja existente, pe de altă parte.

 

 • Aşa cum am mai spus, ar trebui să considerăm cu toţii Marea Neagră mai curând ca un spaţiu de convergenţă a obiectivelor şi intereselor noastre specifice, decât ca o graniță care ne desparte statele.
 • În ziua de azi, când creşterea economică merge mână în mână cu competitivitatea şi investiţiile, considerăm că este în interesul nostru al tuturor să promovăm o abordare mai integrată a afacerilor maritime.
 • Vedem economia „albastră” ca o mare oportunitate de a spori creşterea economică şi de a crea noi locuri de muncă, în beneficiul tuturor popoarelor  de la țărmul Mării Negre.
 • O parte considerabilă a intereselor noastre sunt legate de afacerile maritime. Ele merg de la gestionarea pescuitului până la turism, de la protejarea mediului maritim până la siguranţa navigaţiei, de la extragerea de minerale până la energia obţinută în largul mării, fără a menţiona securitatea transporturile sau securitatea maritimă.
 • În fiecare dintre aceste domenii părțile interesate pot identifica obiective precise şi aşteptări concrete. Putem fi de acord că aceste obiective pot fi urmărite cu mai mare eficacitate împreună, într-un mediu de cooperare, şi că UE poate şi trebuie să joace un rol important în sprijinirea eforturilor noastre comune.
 • Afacerile maritime sunt un mediu de cooperare prin excelenţă. Odată definite interesele naţionale,  devine imposibil să ne concentrăm asupra propriilor obiective și să acționăm izolat.
 • Atât România, cât şi Comisia Europeană sprijină consolidarea cooperării regionale la Marea Neagră. Rezultatul dorit ar fi o mai mare coerenţă între iniţiativele europene şi formatele de cooperare existente, în beneficiul întregii regiuni.
 • România susţine o cooperare de substanţă UE-OCEMN, pragmatică şi flexibilă, care poate permite OCEMN să devină un partener solid al UE.
 • România a sprijinit puternic şi salută parafarea Acordului de Asociere pentru două dintre ţările din regiunea Mării Negre, Georgia şi Republica Moldova, la Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, pe 29 noiembrie anul trecut. Semnarea şi ratificarea acestor Acorduri va spori interacţiunea UE-OCEMN în beneficiul întregii regiuni.
 • În calitate de ţară coordonatoare a Grupului de Lucru OCEMN pentru protecţia mediului, între 2014 şi 2016, România se va folosi de această ocazie remarcabilă pentru a spori cooperarea şi a promova proiecte comune din acest domeniu.
 • Cu Republica Elenă la Preşedinţia UE şi Republica Bulgaria ca preşedinte în exerciţiu al OCEMN, în primul semestru al lui 2014 avem posibilitatea de a ne concentra eforturile pentru a a obţine rezultate concrete în cadrul interacţiunii UE-OCEMN. În acest sens, conferinţa de faţă oferă ocazia prezentării punctelor de vedere ale OCEMN în domenii multi-sectoriale, care includ transportul maritim şi infrastructura aferentă, protecţia mediului, economia maritimă şi turismul.

 

 • O abordare coerentă a UE pentru bazinul Mării Negre este necesară pentru a fructifica pe deplin beneficiile potențiale
 • Vom continua să sprijinim alinierea conexiunilor dintre politicile şi instrumentele interne şi cele externe ale UE cu relevanță pentru regiunea Mării Negre: Sinergia Mării Negre, Strategia UE pentru Regiunea Dunării, Politica Maritimă Integrată.
 • Din punct de vedere geografic şi tematic, regiunile Dunării şi Mării Negre sunt strâns legate şi formează un continuum. Aşadar o abordare integrată a UE ar fi benefică ambelor regiuni, pe baza sinergiilor dintre instrumentele UE şi organizaţiile din regiune.
 • România va sprijini acest ţel, inclusiv în capacitatea sa de gazdă a Autorităţii de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră Bazinul Mării Negre pentru perioada 2014 – 2020.
 • Rezultatul aşteptat al tuturor acestor interconexiuni este o capacitate crescută a partenerilor non-UE de a accesa mai multe instrumente de finanţare EU relevante pentru cooperarea în bazinul maritim, fie ele dedicate cercetării şi dezvoltării sau cooperării transfrontaliere.
 • În acest context, aşteptăm cu interes conferința ce va fi organizată în Grecia la sfârşitul lunii mai, dedicată vecinătăţii UE şi cooperării la Marea Neagră în domeniul cercetării şi inovării marine şi maritime.
 • Aşa cum am mai spus, trebuie să ne concentrăm asupra economiei „albastre” ca o oportunitate pentru creştere.
 • Deoarece guvernarea integrată a afacerilor maritime nu este o idee de „import” la Marea Neagră, iar mai multe state riverane cunosc şi aplică acest concept, ne putem aştepta la progrese importante.
 • Aşa cum a subliniat doamna Comisar Damanaki, o abordare orientată pe proiecte poate contribui substanţial la valorificarea potenţialului de dezvoltare al regiunii. Statele riverane trebuie să-şi continue colaborarea între ele şi să iniţieze noi proiecte, alese cu grijă, în special în acele domenii în care succesul este foarte aproape.
 • România sprijină un dialog direct şi cuprinzător al statelor din regiune, atât între ele cât şi cu instituţiile europene.
 • Suntem aşadar recunoscători Comisiei pentru oferta sa de a demara un proiect de asistență tehnică pentru integrarea maritimă la Marea Neagră, deoarece acesta are potenţialul de a genera o gamă largă de noi idei de cooperare practică.
 • Ca şi doamna Comisar Damanaki, sper că reuniunile părților interesate vor continua, ca o dovadă a angajamentului faţă de progresul cooperării. În plus, aş dori să pledez pentru o mai mare implicare a părților interesate într-o abordare pragmatică, orientată de jos în sus.
 • Putem cu toţii fi de acord că acestea sunt idei valoroase. Este interesul nostru ca ele să fie puse în practică în curând.

 

 • România este pregătită să colaboreze cu toţi partenerii interesaţi de dezvoltarea regiunii Mării Negre. Vom contribui cu toate resursele şi experienţa noastră la progresul acestui proiect politic important.
 • navigatorii ne-au oferit lumea așa cum o ştim astăzi. Este responsabilitatea noastră, acum, să promovăm o utilizare durabilă a mării, în beneficiul generaţiilor ce vor veni.
 • O combinație de voinţă politică şi acţiunie coerentă ne va oferi posibilitatea să valorificăm remarcabilul potenţial al acestei regiuni. Am contribui astfel în mod semnificativ  la stabilitatea şi securitatea sa, precum şi la prosperitatea cetăţenilor noştri.