Participarea României la expoziţia universală…

Cadrul legislativ privind participarea României la EXPO Milano 2015

Cadrul juridic al participării României este prevăzut de H.G. nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 „Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”, Milano, Italia, cu modificările ulterioare.

Prin Decizia Primului Ministru Nr. 214 din 14 mai 2013 a fost numit comisarul general al Secţiunii române pentru Expo 2015 Milano.

La data de 20 noiembrie 2013 a fost aprobat HG nr. 896 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 „Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”, Milano, Italia.

La data de 6 decembrie 2013 a avut loc ceremonia de semnare a contractului de participare a României la Expo Milano 2015, cu ocazia manifestărilor organizate de Consulatul General Milano pentru marcarea Zilei Naţionale a României, în prezenţa unui numeros public român şi italian şi a reprezentanţilor corpului consular acreditat în Italia.

Contractul de participare - document standard care are rolul de a stabili cadrul juridic general al participării, obligând părţile semnatare să respecte în totalitate Regulamentele Generale şi Speciale ale expoziţiei, aşa cum au fost ele aprobate de Biroul Internaţional pentru Expoziţii - a fost semnat de către comisarul general al Secţiunii române, Georgian Ghervasie şi de către directorul general pentru participanţi internaţionali al Expo 2015, Stefano Gatti.

Urmare a acestor acţiuni au fost constituite premisele pentru începerea activităţii Comisiei de organizare, care are rolul de a coordona procesul de elaborare a conceptului de participare.