Centrul de presă

Participarea ministrului afacerilor externe, Titus Corlățean, la Evenimentul Special al Adunării Generale ONU dedicat îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
25.09.2013

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlățean, a participat astăzi, 25 septembrie 2013, la New York, la Evenimentul Special al Adunării Generale ONU privind progresele în îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

În intervenţia sa, şeful diplomaţiei române a reafirmat angajamentul puternic în favoarea ODM-urilor şi a subliniat interdependenţa dintre ODM-uri, precum şi dintre acestea şi democraţie, statul de drept, drepturile omului, buna guvernare, pace şi securitate, egalitatea de gen. Totodată, a menţionat că Declaraţia Mileniului (New York, 2000) şi documentul de concluzii al Conferinţei ONU privind Dezvoltarea Durabilă (Rio+20, Rio de Janeiro, 2012) sunt documente de referinţă pentru Agenda de Dezvoltare post-2015. A fost subliniată legătura strânsă dintre eradicarea sărăciei şi dezvoltarea durabilă.

Reuniunea a constat în sesiuni plenare de deschidere, respectiv de închidere şi patru mese rotunde la nivel înalt, cu aceeaşi temă – analizarea lacunelor şi punctelor slabe în îndeplinirea ODM-urilor şi accelerarea eforturilor în acest sens, precum şi recomandări cu privire la Agenda de Dezvoltare post-2015.

Secretarul general ONU a prezentat concluziile raportului anual ce analizează evoluţiile în implementarea ODM-urilor şi identifică politicile şi programele care pot contribui la reducerea decalajelor şi accelerarea atingerii obiectivelor.

În sesiunea plenară de deschidere a Evenimentului Special s-a adoptat o Declaraţie prin care au fost salutate progresele înregistrate în îndeplinirea ODM-urilor şi a fost exprimată îngrijorarea faţă de inegalităţile existente privind nivelul de îndeplinire a ODM-urilor şi provocările foarte mari care se menţin. O parte distinctă a Declaraţiei abordează Agenda de Dezvoltare post-2015.
 

Elemente de context:

La Summit-ul Mileniului – New York, 6-8 septembrie 2000 -  şefii de stat şi de guvern au adoptat Declaraţia Mileniului şi au convenit asupra a opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) - cu termen de realizare 2015: 1) Eradicarea sărăciei extreme şi a foametei; 2) Realizarea educaţiei primare universale; 3) Promovarea egalităţii între sexe şi asigurarea autonomiei femeilor; 4) Reducerea mortalităţii infantile; 5) Ameliorarea sănătăţii materne; 6) Combaterea HIV/SIDA, malariei şi a altor boli; 7) Protecţia mediului înconjurător; 8) Realizarea unui parteneriat mondial pentru dezvoltare.

În contextul apropierii termenului – 2015 – pentru îndeplinirea ODM-urilor, la nivelul sistemului ONU şi al membrilor ONU a început un proces de reflecţie privind cadrul de dezvoltare post-2015, care să asigure continuarea eforturilor comunităţii internaţionale în direcţia eliminării sărăciei. Agenda de dezvoltare post-2015 ar urma să fie adoptată în cadrul unui Summit la nivel de şefi de stat şi de guvern – septembrie 2015.

 

Alte articole pe aceeaşi temă