Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), ca organism subsidiar (program specializat) al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a fost înfiinţat în 1965, prin rezoluţia 2029 (XX) (1965) a Adunării Generale a ONU. El reprezintă reţeaua globală a ONU în domeniul dezvoltării, cu scopul de a sprijini ţările în curs de dezvoltare în vederea atragerii şi utilizării corespunzătoare a asistenţei pentru dezvoltare. http://www.undp.org.

Programul a identificat şi îşi desfăşoară activitatea în patru mari domenii: reducerea sărăciei şi implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă; guvernarea democratică; prevenirea crizelor şi reconstrucţie; mediu şi dezvoltare durabilă.

În prezent, PNUD este prezent în peste 170 de ţări şi teritorii.

 

Prezenţa PNUD în România

Biroul PNUD la Bucureşti a fost deschis în anul 1972, începutul cooperării dintre cele două părţi fiind, însă, anterior acestui an: la 1 februarie 1972, în ţara noastră se desfăşurau deja şase proiecte majore, cu un buget total de 41.1 milioane USD (majoritatea suportat de partea română, în timp ce PNUD punea la dispoziţie 8,6 milioane USD). România a reprezentat, astfel, prima ţară de la est de Cortina de Fier în care Programul a deschis o reprezentanţă.

De-a lungul acestei colaborări, PNUD a acordat asistenţă tehnică şi a organizat programe de pregătire pentru experţii români în diverse domenii de activitate.

Încă de la începutul deceniului trecut, PNUD a desfăşurat în România o apreciată activitate de asistenţă şi cooperare pentru dezvoltare, cu impact inclusiv în susţinerea concretă a aderării României la Uniunea Europeană şi NATO. Între altele, PNUD a fost partenerul principal al Guvernului la elaborarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă (orizontul 2010-2030), document programatic esenţial atât pentru planificarea politicilor sectoriale, cât şi în raport cu angajamentele din cadrul UE.

În perioada 2010 - 2012, cooperarea cu PNUD s-a desfăşurat într-o formă nouă, partenerială, în domeniile de interes pentru ţara noastră, în special din perspectiva statutului de membru al Uniunii Europene, care, printre altele, a presupus şi definirea unui profil nou, diferit de cel al unui beneficiar clasic de asistenţă, din partea ONU.

Cadrul legal al cooperării România – PNUD a fost reprezentat de “Acordul dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare”, semnat la 23 ianuarie 1991 şi aprobat prin Hotărârea nr. 113 a Guvernului României din 15 februarie 1991. Acordul s-a încheiat la sfârşitul anului 2012.

Odată cu încheierea acestei perioade tranzitorii, accentul a fost pus pe o formă flexibilă de cooperare între România şi PNUD, constând atât în finalizarea activităţilor de tip tradiţional, lansate anterior, cât şi, îndeosebi, în consolidarea capacităţilor ţării noastre în furnizarea de asistenţă pentru dezvoltare (detalii pot fi obţinute accesând linkul: www.undp.ro.