Despre OSCE

 

Obiective majore 

Acoperind aria geografică de la Vancouver la Vladivostok, OSCE este cea mai mare organizaţie regională de securitate, contribuind la consolidarea păcii, democraţiei şi stabilităţii, pentru mai mult de un miliard de persoane. OSCE este un for de dialog politic asupra unei game largi de aspecte de securitate şi un instrument regional cuprinzător pentru avertizare timpurie, prevenirea conflictelor, managementul crizelor şi reabilitarea post-conflict, vizând, în esenţă, creşterea încrederii între state, prin cooperare. Prin intermediul Instituţiilor sale specializate, unităţilor de experţi şi reţelei de Misiuni din teren, OSCE are competenţe în domenii variate, cu impact asupra securităţii comune: controlul armamentelor convenționale și măsuri de creştere a încrederii şi securității; combaterea amenințărilor transnaționale; activități economice și în domeniul mediului; democratizare; promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății mass-media, precum și a drepturilor persoanelor aparținând minorităţilor naționale.

Pentru menţinerea securităţii regionale, OSCE se bazează pe dialogul politic privind valorile comune şi, în acest sens, cooperează cu guvernele, societatea civilă şi sectorul privat. Datorită capacitaţii şi experienţei sale unice în domeniul diplomaţiei preventive, prevenirii conflictelor şi gestionării crizelor, consolidării respectării drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, precum şi a promovării tuturor aspectelor societăţii civile, OSCE va continua să joace un rol important în promovarea unui spaţiu comun de securitate şi să contribuie la consolidarea încrederii în domeniul militar şi promovarea securităţii prin cooperare.

 

Istoric

OSCE există sub acest nume din anul 1994, originile sale regăsindu-se în Conferința privind Securitatea și Cooperarea în Europa (CSCE). În anul 1973, CSCE a lansat un dialog multilateral Est-Vest în domeniul cooperării și securității europene. Acest proces (denumit și „Procesul Helsinki”) a marcat debutul dezghețării relațiilor dintre Europa Occidentală și statele din blocul comunist. Conferința s-a finalizat cu adoptarea, în 1975, a Actului Final de la Helsinki. În perioada 1975 – 1990, Conferința privind Securitatea și Cooperarea în Europa (CSCE) a funcționat sub forma unei serii de conferințe și reuniuni, în cadrul cărora au fost negociate noi angajamente, implementarea lor fiind evaluată periodic. Summit-ul de la Paris din 1990 a marcat debutul procesului de ”instituționalizare” a CSCE, în contextul noilor provocări, dar și oportunități oferite de încheierea Războiului Rece. În marja Summit-ului de la Paris este semnat Tratatul CFE. Anii 1990 sunt marcaţi de noi provocări, precum dezintegrarea URSS și a Iugoslaviei, care generează accelerarea procesului de instituționalizare şi crearea unor noi mecanisme. Carta de la Paris pentru o Nouă Europă (1990) marchează încheierea Războiului Rece şi stabilește o infrastructură administrativă permanentă: un Secretariat şi un Centru pentru Prevenirea Conflictelor, un Birou pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, precum şi capacităţi operaţionale. În 1992 au fost create Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii, Forumul Economic şi de Mediu şi Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale. Primele Prezențe în teren au fost Misiunile din Kosovo, Voivodina și Skopje. În 1994, în cadrul Summit-ului de la Budapesta, CSCE devine OSCE - Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa. În 1996 are loc Summit-ul de la Lisabona, iar în 1999 are loc Summit-ul de la Istanbul, în cadrul căruia este adoptată Carta OSCE pentru Securitatea Europeană, document care constituie cadrul pentru îmbunătățirea capacităților operaționale ale OSCE și întărirea cooperării cu partenerii OSCE. Totodată, este semnat Tratatul CFE Adaptat (de către 30 dintre Statele participante OSCE).

State participante: 57 - de la Vancouver la Vladivostok. Mongolia a devenit Stat participant în decembrie 2012. OSCE dezvoltă relaţii privilegiate cu 11 Parteneri de Cooperare - şase state din zona Mediteraneană (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Maroc, Tunisia) şi cinci state din Asia (Japonia, Thailanda, Afganistan, Coreea de Sud, Australia). Libia a solicitat statutul de Partener al OSCE în anul 2013.

 

Principii

Actul Final de la Helsinki consacră zece principii fundamentale pentru relațiile interstatale: egalitatea suverană a statelor; interzicerea utilizării forţei şi a ameninţării cu forţa; inviolabilitatea frontierelor; respectul integrităţii teritoriale a statelor; soluţionarea paşnică a conflictelor; neamestecul în treburile interne; respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; egalitatea şi dreptul popoarelor la auto-determinare; cooperarea între state; îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor internaţionale.

Abordarea cuprinzătoare a securităţii: element specific al acţiunii OSCE și indicator al valorii adăugate a OSCE în relaţia cu alte organizaţii internaţionale şi regionale. Constă în fundamentarea oricărei acţiuni OSCE pe interacţiunea dintre trei Dimensiuni: politico-militară, economică şi de mediu, umană.

Dimensiunea politico-militară : Principalul for de activitate: Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii (FSC). Principalele teme abordate: măsurile de creștere a încrederii şi securităţii (CSBMs), stabilite prin Documentul Viena; Codul de Conduită pentru aspectele politico-militare ale Securităţii; armele de calibru mic (SALW). La Viena se află şi sediile Comisiei Consultative Cer Deschis (OSCC) şi Grupului Consultativ Comun (JCG) pentru Tratatul privind Armele Convenţionale în Europa (CFE).

Dimensiunea economică şi de mediu: Principalele teme: promovarea bunei guvernări; potențialul activităților economice și de mediu de a conduce la creșterea încrederii în zonele de conflict, dezvoltarea durabilă, securitatea energetică, gestionarea deşeurilor toxice şi radioactive, a dezastrelor naturale etc. În cadrul Secretariatului există un Coordonator pentru activităţile economice şi de mediu.

Dimensiunea umană: Teme principale: respectarea drepturilor omului, statului de drept, democraţiei; acţiuni în sprijinul organizării de alegeri democratice; libertatea media; combaterea intoleranţei şi discriminării. Activităţile corespunzătoare Dimensiunii Umane sunt coordonate de ODIHR - Biroul pentru Instituţii democratice şi Drepturile Omului; ÎCMN - Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale; RFOM - Reprezentantul pentru Libertatea Mass-Media.

Misiunile în teren au fost înfiinţate la începutul anilor 1990. Misiunile OSCE au mandate diferite, adaptate situațiilor din teren. Rolul acestora este de a facilita procesele politice destinate prevenirii sau soluționării conflictelor; de a oferi informații și evaluări din teren, în sprijinul procesului de luare a deciziilor. Misiunile OSCE sunt prezente în următoarele zone: Europa de Sud-Est: Prezența OSCE în Albania, Misiuni OSCE în Bosnia Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Skopje. Acestea au un rol esențial în procesul de democratizare din regiune, protecția drepturilor omului, consolidarea instituțiilor. Misiunea din Kosovo este cea mai mare misiune a OSCE în teren; Europa de Est: Misiunea OSCE în Republica Moldova; Coordonatorul de Proiecte și Misiunea Specială de Monitorizare în Ucraina; Caucaz: Biroul OSCE la Erevan;  Asia Centrală: Centrele OSCE la Ashgabat, Bishkek Biroul OSCE în Tadjikistan, Coordonatorul de Proiecte la Astana și în Uzbekistan.

Luarea deciziilor: Toate cele 57 State participante au un statut egal. Deciziile se iau prin consens. Deciziile sunt politice, nu au forţă juridică. Obiectivele majore ale OSCE sunt discutate în cadrul Summit-urilor. Cel mai recent Summit a avut loc la Astana, în decembrie 2010. Consiliile Ministeriale ale OSCE sunt reuniuni anuale la nivelul miniştrilor de externe, organizate de ţara care deţine Preşedinţia anuală în Exerciţiu, în cadrul cărora sunt fixate priorităţile OSCE şi sunt adoptate principalele decizii. Consiliul Permanent se reuneşte săptămânal la Viena, la nivel de ambasadori, discutând teme de actualitate şi adoptând decizii relevante. Problematica politico-militară este abordată în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii (FSC), iar problematica economică în cadrul Forumului Economic şi de Mediu. Alte structuri pentru dialogul permanent pe cele trei Dimensiuni ale OSCE sunt: Comitetul de Securitate al OSCE, Comitetul Economic și de Mediu al OSCE, Comitetul Dimensiunea Umană, care se reunesc lunar.

 

Instituţiile OSCE:

 • Preşedinţia în Exerciţiu (PiE): anuală; responsabilă pentru ansamblul activităților OSCE pe durata unui an. Poate desemna Reprezentanţi personali sau speciali pe probleme specifice. În 2016, Preşedinţia în Exerciţiu a OSCE este deţinută de Germania. În 2015, Preşedinţia în Exerciţiu a OSCE a fost deţinută de Serbia, iar în 2014, de Elveţia. Austria va prelua Președinția OSCE în 2017. România a deţinut Preşedinţia în Exerciţiu a OSCE în anul 2001.
   
 • Secretariatul General: sub autoritatea Secretarului General (SG). Secretarul General este numit de Consiliul Ministerial al OSCE pentru un mandat de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată. Mandatul Secretarului General constă în sprijinirea activităţilor OSCE din teren, coordonarea serviciilor administrative şi menţinerea contactelor cu alte organizaţii internaţionale şi neguvernamentale.
   
 • CPC - Centrul de Prevenire a Conflictelor: în cadrul Secretariatului, cu mandat de coordonare a activităţilor Misiunilor din teren şi de sprijinire a implementării mandatelor acestora. De asemenea, sprijină Preşedinţia în Exerciţiu şi Secretarul General în toate activităţile relevante din domeniul politico-militar.
   
 • ODHIR - Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului: cu sediul la Varşovia, este responsabil pentru promovarea drepturilor omului şi democraţiei în spaţiul OSCE, inclusiv observarea proceselor electorale și acordarea de asistență în domeniul electoral.
   
 • HCMN - Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale: cu sediul la Haga, vizând, în mod esenţial, să contribuie prin ”silent diplomacy” la eliminarea tensiunilor privind problematica minorităţilor naţionale în spaţiul OSCE; rol special în contextul eforturilor de prevenire a conflictelor.
   
 • RFOM - Reprezentantul pentru Libertatea Mass-Media: cu sediul la Viena, urmărește respectarea libertăţii de exprimare şi informare a mass-media din statele participante.
   
 • AP OSCE - Adunarea Parlamentară OSCE: oferă un forum pentru dialogul inter-parlamentar, efectuează misiuni de observare a alegerilor şi contribuie la întărirea cooperării internaţionale în domeniile corespunzătoare celor trei Dimensiuni ale OSCE.

 

Actualizat octombrie 2016