Date statistice

Domeniile în care SOLVIT a intervenit preponderent şi pe parcursul anului 2015, sunt recunoaşterea calificărilor profesionale (31%) securitatea socială (35%) şi libera circulaţie a persoanelor (22%).

SOLVIT RO a gestionat 350 de petiţii dintre care 180 au fost acceptate spre soluţionare întrunind criteriile de admisibilitate, astfel:

  • 129 de cazuri soluţionate în calitate de centru responsabil (Lead Center)
  • 51 de cazuri gestionate în calitate de centru  de origine (Home Center)

În anul 2015 procentul ratei de soluţionare în calitate de centru responsabil sau de origine se plasează la nivelul de 98% printre cele mai bune la nivelul Uniunii Europene a întregii reţele SOLVIT.

Aşadar, pentru România, SOLVIT a constituit un indicator de substanţă cu privire la problemele de transpunere şi aplicare a legislaţiei europene.

Din perspectiva avantajelor utilizării sistemului în România, ca instrument informal de soluţionare a problemelor ce decurg din aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei europene de către autorităţile SM, SOLVIT reprezintă o soluţie concretă pentru cetăţeni şi operatori economici care profită de avantajele libertăţii de circulaţie şi un criteriu de evaluare a modului de aplicare a legislaţiei europene în SM  în domeniul pieţei interne.

Factorii cheie pentru bunele rezultate ale centrului SOLVIT România sunt buna cooperare pe care o are cu celelalte centre SOLVIT precum şi cu instituţiile din administraţia naţională.

Pentru mai multe informaţii vizualizaţi Raportul de activitate al centrului SOLVIT România pentru anul 2015

 

Arhivă