Cum se formulează o solicitare SOLVIT

 

Formularea unei solicitări SOLVIT se poate efectua:

- prin formularul electronic de reclamaţie  (http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro&origin=solvit-web)

- prin e-mail, fax sau poştă, cu ajutorul formularul de reclamaţie scrisă.

Petenţii pot contacta SOLVIT şi direct prin telefoanele de contact sau la adresa email: solvit@mae.ro.

 

SOLVIT funcţionează pe baza cooperării dintre cele 31 de centre (avand in vedere aderarea Croației) constituite în cadrul administraţiilor publice ale statelor membre UE şi SEE. Aceste centre, care formează reţeaua SOLVIT, sunt conectate prin intermediul unei baze de date on-line, aflată sub coordonarea Comisiei Europene.

 

 

Criteriile de admisibilitate a unei petiţii SOLVIT

SOLVIT poate examina orice problemă care îi este prezentată spre soluţionare, cu condiţia ca aceasta să se încadreze în criteriile sale de competenţă

Astfel, problema sesizată atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice trebuie:

 

  • să rezulte din neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a dreptului european de către administraţia unui stat membru;
  • să aibă un caracter transfrontalier, problema sesizată să nu fie pur internă, ci trebuie să se raporteze şi la un alt stat membru UE sau SEE
  • să nu existe deja o acţiune în justiţie pentru soluţionarea sa.