SOLVIT România

Centrul SOLVIT România funcţionează în cadrul Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Armonizare Legislativă, aflată în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE.

Importanta activităţii centrului SOLVIT poate fi apreciată, pe de o parte, prin prisma rolului de evaluare reală a nivelului de aplicare corectă a dreptului european în România (cazuri în care cetăţeni români sau ai altor state UE sesizează o problemă în relaţia cu administraţia românească) şi a nivelului de aplicare corectă a dreptului european în alte state, în sensul drepturilor de care se bucură cetăţenii români (cazuri în care cetăţenii români sesizează o problemă în relaţia cu administraţia unui stat membru UE).

 

Ministerul Afacerilor Externe

Bld. Aviatorilor nr. 50A, sector 1, Bucureşti, 011854. România

Fax: 021 431 1918

E-mail: solvit@mae.ro

Web: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm

Formular online:
http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro&origin=solvit-web/

 

Persoane de contact:

Ramona Maria Ciucă: ramona.ciuca@mae.ro tel 0374 300 224

Romulus Andrei Bena:  romulus.bena@mae.ro tel 021 431 19 15, interior 140

Alis Lungu: alis.lungu@mae.ro; tel. 021 431 19 15, interior 201

Corina Cristea: corina.stefan@mae.ro; tel. 021 431 19 15, interior 192