Dosare de actualitate

Strategia Europa 2020

Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, care a lansat o nouă viziune pentru economia Europei, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor economice şi fiscal-bugetare, având ca principal scop crearea unor condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă până în anul 2020 în următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi schimbările climatice.

Informaţii detaliate privind punerea în aplicare a strategiei la nivel european şi translatarea acesteia la nivel naţional pot fi accesate la următoarea adresă: http://afacerieuropene.mae.ro/node/490