Conducere

Răzvan Horaţiu RADU


Agent Guvernamental pentru Curtea de Jutitie a Uniunii Europene

Răzvan-Horaţiu Radu este magistrat de carieră şi a fost numit la 19 ianuarie 2013 Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Anterior, în perioada 2011-2012, a îndeplinit funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene (ulterior Ministerului Afacerilor Europene), fiind şi Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene iar în perioada 2007-2011 cea de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Agent Guvernamental al României pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Răzvan-Horaţiu Radu este doctor al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, specializarea drept penal şi a urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii (2001-2003), după care a fost numit procuror, activând succesiv la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman (ca procuror stagiar), Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Începând cu 1 septembrie 2006, Răzvan-Horaţiu Radu a deţinut, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, funcţia de şef al Serviciului de Integrare Europeană şi Programe Phare, (ulterior Serviciul de Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale), îndeplinind aceasta funcţie până la numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.

Răzvan-Horaţiu Radu este absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi (1997-2001), a absolvit cursurile Academiei Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (2004-2005), are un master în Relaţii Internaţionale la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti (2006) şi a absolvit cursul postuniversitar de Management al Resurselor Umane la Academia de Studii Economice, Bucureşti.

Este lector universitar al Facultăţii de Drept a Universităţii “Al. Ioan Cuza’’ din Iaşi, disciplinele Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. În perioada 2007-2015 a fost cadru didactic asociat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Româno-Americane.

A susţinut prelegeri privind protecţia drepturilor omului la Institutul Diplomatic Român, la Institutul European din România şi la Facultăţile de Istorie şi de Ştiinte Politice ale Universităţii Bucureşti, precum şi la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.

Răzvan-Horaţiu Radu a participat la mai multe stagii şi programe de formare profesională: Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului de la Strasbourg (2004), Parchetul Tribunalului de Mare Instanţă din Paris (2005), Academia de Drept Internaţional de la Haga (2006), European Center for Security Studies “George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen (2008), Defence Academy of the United Kingdom (2008) etc.

A fost membru al colectivului de redacţie al revistei “Justiţia în Actualitate” editată de Consiliul Superior al Magistraturii şi a publicat mai multe articole în reviste de specialitate juridică (Dreptul, Curierul Judiciar)

Vorbeşte fluent limbile franceză şi engleză.