Securitate internațională

Rolul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

Prin abordarea multi-dimensională, OSCE oferă statelor din spaţiul „de la Vancouver la Vladivostok” cel mai potrivit forum de dialog şi negociere pe problematica securităţii în spaţiul euro-atlantic şi euro-asiatic, precum şi o platformă pentru parteneriatele multilaterale implicate în acţiuni practice în teren. Organizaţia are o abordare cuprinzătoare a conceptului de securitate şi, din această perspectivă, acţionează pe trei dimensiuni majore: politico-militară; economică şi de mediu; umană.

Principalele domenii de acţiune ale dimensiunii politico-militare sunt: controlul armamentelor, managementul frontierelor, combaterea terorismului, prevenirea conflictelor, reforma sectorului de apărare. OSCE acţionează pentru consolidarea încrederii, creşterea transparenţei şi a cooperării, în vederea asigurării securităţii Statelor participante OSCE.

Pe agenda curentă a Organizaţiei se regăseşte, în primul rând, soluţionarea crizei din Ucraina, soluţionarea conflictelor îngheţate din spaţiul ex-sovietic, stabilizarea situaţiei din Balcanii de Vest, combaterea terorismului şi schimbările climatice.

Datorită capacitaţii şi experienţei sale unice în domeniul diplomaţiei preventive, prevenirii conflictelor şi gestionării crizelor, consolidării respectării drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, precum şi a promovării tuturor aspectelor societăţii civile, OSCE va continua să joace un rol important în promovarea unui spaţiu comun de securitate şi să contribuie, prin cooperare, la consolidarea încrederii în domeniul militar şi promovarea securităţii.

Actualizat august 2017