Participarea României la EXPO 2010 Shanghai,…

Participare culturală la EXPO 2010

În perioada 1 mai - 31 octombrie 2010, România participă la Expoziţia Mondială organizată la Shanghai sub genericul „Un oraş mai bun, o viaţă mai bună”.

Ţara noastră dispune în cadrul Expoziţiei de un pavilion naţional – „Greenopolis” – în cadrul căruia se organizează, de-a lungul celor 6 luni de participare, diverse manifestări şi evenimente culturale, care să asigure creşterea vizibilităţii valorilor culturale româneşti şi ilustrarea bogăţiei şi diversităţii formelor de expresie culturală, de la tradiţie la modernitate.

Operatorii culturali, instituţiile publice şi private de cultură – indiferent de forma de organizare şi de autoritatea sub care funcţionează – elevii şi studenţii de la şcolile de profil, creatorii individuali sunt invitaţi să-şi manifeste intenţia de a participa la activităţile Pavilionului României, propunând proiecte conform aplicaţiei din Anexă.

Tipurile de proiecte culturale eligibile includ – fără să se rezume la acestea – folclor, balet şi dans contemporan, teatru non-verbal, muzică de cameră şi instrumentală, interpretări vocale de la canto la muzică modernă, demonstraţii de artă populară.

Condiţiile de eligibilitate a propunerii vor avea în vedere, între altele:

  1. universalitatea şi accesibilitatea limbajului artistic folosit în proiectul respectiv;
  2. posibilitatea repetării/reluării periodice a proiectului pe parcursul unei zile/săptămâni/luni;
  3. flexibilitatea proiectului (sub aspectul scenografiei, decorurilor, montării scenice etc.).

Organizatorii asigură cheltuielile de deplasare, cazare şi diurna legală. Plata unor eventuale onorarii va fi posibilă în funcţie de atragerea unor surse extrabugetare de finanţare.Documente ataşate