Participarea României la EXPO 2010 Shanghai,…

Pregătirea activităţilor pentru Expoziţia Mondială 2010, Shanghai

Expoziţia Mondială Shanghai 2010 se desfăşoară pe durata a 184 de zile, în perioada 1 mai - 31 octombrie 2010. La EXPO 2010 vor participa peste 200 de ţări şi organizaţii internaţionale şi sunt asteptaţi aproximativ 70 milioane de vizitatori. Până la 15 iulie 2010 s-a înregistrat o participare de peste 28 de milioane de vizitatori.

„Declaraţia Tematică” a Pavilionului Romaniei la EXPO 2010, stabileşte principalele concepte de expunere, detaliate pe spaţii de desfăşurare: 

 • spaţiul expoziţional principal - dedicat prezentării civilizaţiei urbane, culturii şi tradiţiilor bogate, a potenţialului natural, precum şi a celorlalte elemente care fac din România o ţară unică în peisajul european;
 • spaţiul dedicat evenimentelor culturale (scena) - găzduieşte spectacole live: folclor, balet şi dans contemporan, teatru non-verbal, muzică de cameră şi instrumentală, interpretări vocale, de la canto la muzică modernă;
 • sala de conferinţe: găzduieşte seminarii specializate sau pentru publicul larg, promovând schimburile economice şi comerciale, turismul, cooperarea ştiinţifică;
 • restaurantul cu specific românesc.  

Spaţiul expoziţional principal este destinat prezentării civilizaţiei urbane, culturii şi tradiţiilor bogate, a potenţialului natural, precum şi a celorlalte elemente care fac din România o ţară unică în peisajul european.

Pe durata expoziţiei mondiale fiecăreia dintre ţările participante îi este alocată o Zi Naţională, care se constituie în cel mai important moment cultural al prezenţei naţionale la expoziţia mondială. Ziua României la EXPO 2010 va fi celebrată la data de 29 iulie (dată la care se celebrează şi Ziua Imnului Naţional al României).

Cu această ocazie, în conformitate cu prevederile „Ghidului pentru organizarea Zilei Naţionale” emis de Biroul pentru Coordonarea EXPO 2010 se va organiza un program amplu, care cuprinde ceremonia oficială, evenimente culturale, forum economic şi recepţie.


I.
Participarea României la EXPO 2010 Shanghai se constituie într-o ocazie specială pentru promovarea intereselor României, pentru lărgirea cooperării economice şi comerciale, pentru aprofundarea schimburilor bilaterale în domeniile cultural, educaţional sau turistic şi constituie, totodată, cel mai important eveniment de promovare în RP Chineză de după anul 1990.

Expoziţiile mondiale reprezintă, prin excelenţă, acţiuni de diplomaţie publică. Cu toate că sectorul economic reprezintă, oarecum, o componentă secundară a participării, fiecare ţară va încerca să promoveze produsele pe care industriile proprii le pot oferi pieţei chineze, dar şi să obţină atragerea de investiţii străine. Suntem convinşi că pe parcursul celor şase luni, mai ales datorită faptului că avem un spaţiu special destinat organizării de seminarii economice, vom avea suficiente contacte cu mediul de afaceri chinez, îndeosebi cu mediul de afaceri din zona Shanghai, poate cel mai important reper pe harta economico-financiară a Chinei.

Divizia Expoziţii Mondiale (DEM) împreună cu Departamentul de Comerţ Exterior, Camera de Comert şi Industrie a României, Camera de Comerţ şi Industrie România-China, cu firme româneşti dar şi cu cele chinezeşti aflate deja în România, va găsi acele domenii care reprezintă puncte de interes pentru ambele părţi, realizând că sunt foarte multe companii care manifestă interesul de a participa la aceste evenimente, inclusiv prin participarea la seminariile care vor fi organizate sau la activităţile conexe. Cu certitudine există interes, există produse care îşi pot găsi loc pe piaţa chineză, există interes pentru investiţii din partea chineză, în acest sens poate că cel mai bun exemplu îl constituie vizita efectuată de vicepreşedintele Chinei în România, în octombrie 2009, însoţit de numeroşi oameni de afaceri. DEM are convingerea că toate aceste demersuri, ale diplomaţiei româneşti, ale Departamentului de Comert Exterior şi Camerei de Comert şi Industrie, vor contribui la reducerea deficitului balanţei comerciale a României pe relaţia cu China.

Menţionăm că sunt întreprinse demersuri continue pentru păstrarea Pavilionului construit la Shanghai după încheierea EXPO 2010, ca centru de schimburi culturale şi economice. 

De asemenea, trebuie precizat interesul manifestat de mass media română şi chineză pentru acoperirea media a activităţilor din perioada Expo Mondial Shanghai 2010, fapt ce va contribui semnificativ la promovarea evenimentelor şi companiilor participante.

Astfel, până în prezent, a fost încheiat un acord de parteneriat media cu Societatea Română de Radiodifuziune şi se analizează modalităţile de colaborare şi realizarea de parteneriat media cu Societatea Română de Televiziune, iar Radio China Internaţional şi-a manifestat interesul pentru a transmite principalele evenimente pe care le va organiza România în perioada Expoziţiei Mondiale. Există certitudinea că şi alte instituţii mass media îşi vor manifesta interesul pentru realizarea de parteneriate media. De asemenea, numeroase instituţii mass media din RP Chineză au solicitat realizarea de interviuri sau materiale referitoare la participarea României la Expo Mondial.

Având în vedere tema, numărul mare de participanţi oficiali şi prezenţa unui număr important de vizitatori, considerăm că Expoziţia Mondială Shanghai 2010 reprezintă o oportunitate majoră pentru iniţierea sau dezvoltarea contactelor cu mediul de afaceri chinez.


II.
Unul dintre obiectivele majore propuse de DEM îl constituie participarea unui număr cât mai mare de companii româneşti la Expoziţia Mondială Shanghai 2010, oportunitate majoră pentru promovarea schimburilor comerciale şi de investiţii atât cu mediul de afaceri chinez, cât şi cu alte ţări, având în vedere larga participare internaţională la acest eveniment.

În urma întrevederilor şi discuţiilor desfăşurate cu Departamentul de Comerţ Exterior, Asociaţia Exportatorilor şi Importatorilor din România, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Camera de Comerţ şi Industrie România-China, precum şi cu reprezentanţi ai companiilor româneşti şi chineze, s-a convenit elaborarea în comun a unui grafic al activităţilor economice şi comerciale care vor avea loc în perioada Expoziţiei.

În acest sens, s-au convenit activităţi de promovare a exporturilor româneşti în perioade scurte, medii şi lungi, în funcţie de interesele şi capacitatea participanţilor.

1. Activităţi de promovare pe termen scurt – 1 săptămână 

Activităţi tematice, pe domenii, gen „Săptămâna Industriei X”, se vor desfăşura în cadrul Pavilionului România sau în alte spaţii destinate acestui scop, în funcţie de amploare, structura de principiu incluzând:

 1. Seminarii de afaceri – se desfăşoară în sala de conferinţe a Pavilionului România (capacitate circa 70 locuri), spaţiu în care participanţii vor prezenta specificul domeniului de activitate şi al produselor de interes pentru piaţa chineză şi vor iniţia contacte cu reprezentanţi ai firmelor chineze invitate în acest scop de către DEM.
 2. Prezentarea produselor – în cadrul Pavilionului vor fi amenajate standuri cu caracter temporar pentru expunerea produselor şi materialelor de promovare ale companiilor participante.
 3. În perioada promovării produselor din domeniul alimentar, restaurantul cu specific românesc oferă posibilitatea degustării produselor.

Aceste activităţi se organizează în colaborare cu Departamentul de Comerţ Exterior, Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Camera de Comerţ şi Industrie România-China.

Companiile sau grupurile de companii care doresc să organizeze activităţi independent de instituţiile menţionate mai sus vor fi planificate în funcţie de graficul principal pentru a nu exista suprapuneri şi pentru a beneficia de spaţiile Pavilionului România.

2. Activităţi de promovare pe termen mediu şi lung 

Activităţile se vor desfăşura în Pavilionul România şi implică, în principal, instituţiile şi companiile partenere DEM, structura de principiu incluzând:

 1. Distribuirea de materiale promoţionale;
 2. Prezentarea videoclipurilor de publicitate pe monitoarele dispuse în restaurant;
 3. Distribuirea de produse/articole specifice companiilor cu activităţi în domeniul textilelor şi confecţiilor, industriei alimentare etc;
 4. Afişarea denumirilor şi siglelor companiilor partenere DEM pe bannere publicitare dispuse în spaţiul expoziţional rezervat României, precum şi pe site-ul web al Pavilionului România care va funcţiona pe întreaga perioadă a Expoziţiei Mondiale.


III. Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor economice trebuie avute în vedere următoarele criterii:
 

 1. Cheltuielile impuse de participarea la activităţile economice sunt suportate de către participanţi.
 2. DEM va oferi consultanţă şi va transmite în timp util participanţilor procedurile care trebuie urmate în vederea expedierii materialelor de promovare, mostrelor, în conformitate cu reglementările legislaţiei RP Chineze şi Biroului de Coordonare a Expoziţiei Mondiale în privinţa transportului, activităţii vamale şi accesului în incinta spaţiului destinat Expoziţiei Mondiale.
 3. În situaţia în care volumul materialelor/mostrelor necesare participanţilor necesită transportul cargo, se va avea în vedere ajungerea acestora la Shanghai cu 35-45 de zile înainte de începerea activităţii. Potrivit reglementărilor chineze, această perioadă este necesară pentru desfăşurarea procedurilor vamale şi de acces în spaţiul Expoziţiei.


IV. Activităţi de promovare pe termen scurt stabilite până la data de 1.03.2010

  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Departamentul de Comerţ Exterior
Direcţia Asia şi Oceania

 

Nr. crt.

Acţiunea

Perioada şi locul

Profilul acţiunii

Observaţii

Cine participă la pregătirea acţiunii

1.

Misiune economică cu finanţare de la bugetul statului

29.04-7.05
Shanghai;
Beijing

Promovare produse industriale româneşti şi atragerea de investiţii chineze în România

- Sunt organizate Forumuri Economice în cadrul Expo 2010, Pavilionul România, precum şi la Beijing.
 
-DGRE
- Direcţia Cooperare Internaţională, MECMA
-CRPCIS
-UGIR-1903
-BPCE Beijing şi Shanghai
 

2.

Mini-expoziţie vinuri româneşti

28.05-3.06
Shanghai

Promovare vinuri şi băuturi româneşti

- Expoziţia de vinuri sunt organizate în cadrul Restaurantului românesc din Pavilionul România;
- Acţiuni degustări de vinuri.
- Direcţia Promovarea Exportului
-DGRE
-PNVV, APEV
-BPCE Shanghai şi Beijing
 

3.

Mini-expoziţie tehnică

21 – 27.06
Shanghai

Promovare produse industriale româneşti

Mini-expoziţie în cadrul Pavilionului România.

-Direcţia Promovarea Exportului
-DGRE
-FEPA-CM, APREL, ANCONAV
-BPCE Shanghai şi Beijing
 

4.

Săptămâna Modei Româneşti

9 – 15.07
Shanghai

Promovarea produselor şi serviciilor româneşti

Au fost organizate prezentări de modă în Pavilionul României ale creaţiilor unor celebi designeri români, precum Irina Schrotter şi Răzvan Ciobanu.

- Direcţia Promovarea Exportului
- DGRE
- FEPAIUS, SFERA FACTOR, FIT
- BPCE Shanghai şi Beijing
 

5.

Expoziţie generală cu ocazia „Zilei României” la Expo Mondial

26.07-7.08
Shanghai

Promovarea produselor româneşti la export

- Misiunea economică va fi condusă de dna Maria PÂRCĂLĂBESCU, Secretar de Stat MECMA
-Vor fi organizate seminarii economice în cadrul pavilionului românesc
 
-Direcţia Promovarea Exportului
-DGRE
-CCIR, ANCONAV, UCECOM, STICEF
-BPCE Shanghai şi Beijing
 

6.

Mini-expoziţie de produse şi servicii IT

30.08-5.09
Shanghai

Promovarea produselor şi serviciilor româneşti la export

Mini-expoziţie în cadrul Pavilionului România

-Direcţia Promovarea Exportului
-DGRE
-ARIES, ANIS
-BPCE Shanghai şi Beijing
 

7.

Misiune Economică cu finanţare de la bugetul statului

10-18.09
Shanghai
Beijing

Promovarea exportului românesc şi atragerea de investiţii chineze în România

-Misiunea economică va fi condusă de dna Maria PÂRCĂLĂBESCU, Secretar de Stat MECMA
-Vor fi organizate seminarii economice în cadrul Expo 2010 şi la Beijing
-Vor fi organizate degustări de vinuri la Shanghai şi Beijing
-DGRE
-CRPCIS
-CCIR, Patronatul GARANT
-BPCE Shanghai şi Beijing

 

Misiunile economice nr.1 şi nr. 7 sunt organizate de Departamentul de Comerţ Exterior, Direcţia Asia şi Oceania. Persoane de contact:
 1. Dl. Gheorghe BENEGUI, director Direcţia Asia şi Oceania; e-mail: gheorghe.benegui@dce.gov.ro
 2. Dl. Augustin IOSIFESCU, consilier Direcţia Asia şi Oceania; e-mail: augustin.iosifescu@dce.gov.ro 
Activităţile economice nr. 2-6 sunt organizate de Departamentul de Comerţ Exterior, Direcţia Promovarea Exportului. Persoane contact:
 1. Dl. Costin LIANU, director Direcţia Promovarea Exportului; e-mail: costin.lianu@dce.gov.ro
 2. Dna Adriana NICA, consilier Direcţia Promovarea Exportului; e-mail: adriana.nica@dce.gov.ro 
Dl. Gabriel GHELMEGEANU, preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie România-China; e-mail: ccirc2001@yahoo.com 

 

 


V. Activităţi de promovare pe termen mediu şi lung stabilite până la data de 1.03.2010

DEM a expediat către numeroase instituţii şi companii invitaţii de participare şi sprijinire a acţiunilor în perioada Expoziţiei Mondiale Shanghai 2010 în scopul promovării României şi a companiilor în străinătate. Până în prezent au fost primite răspunsuri oficiale şi angajamente verbale din partea unor companii, parte dintre acestea fiind parteneri ai DEM şi în perioada Expoziţiei Mondiale Aichi, Japonia, din anul 2005.
Acţiunile de sprijinire în perioada Expoziţiei Mondiale constau, în principal, în activităţi de sponsorizare pentru realizarea materialelor de promovare a României (albume foto, insigne, tricouri, şepci, filme documentare, calendare etc), precum şi pentru organizarea unor manifestări artistice, altele decât cele realizate utilizând bugetul alocat DEM în acest scop.