Teme de actualitate pe agenda UE

Strategia Europa 2020

Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, care a lansat o nouă viziune pentru economia Europei, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor economice şi fiscal-bugetare, având ca principal scop crearea unor condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă în următorul deceniu, care acoperă următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi schimbările climatice.

De asemenea, strategia cuprinde 7 iniţiative emblematice (programe pilot), care asigură cadrul prin care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa energetică.

Informaţii detaliate privind punerea în aplicare a strategiei la nivel european şi translatarea acesteia la nivel naţional sunt cuprinse în secţiunea Dosare de actualitate – Strategia Europa 2020.