Cooperare culturală multilaterală şi…

Parteneriatul Estic – Platforma 4 „Contacte între oameni”

 

Parteneriat lansat de Comisia Europeană în 2008 în cadrul Politicii europene de Vecinătate, pentru promovarea democraţiei, reformelor sectoriale, dezvoltării economice şi sociale în statele din Estul Europei şi Caucaz (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, R. Moldova, Ucraina) – vezi (capitolul din site-ul MAE în care se face referire la Parteneriatul Estic).

Parteneriatul Estic este organizat în 4 Platforme care stabilesc obiective de colaborare realiste, revizuibile periodic, cu programe de lucru adecvate.

Platforma 4: Contacte între oameni („Contacts between People”) a fost lansată pe 10 iunie 2009.

Obiectivele Platformei 4: cultură, educaţie, cercetare, tineret:
 

  • În educaţie – atenţie specială: creşterea mobilităţii studenţilor, profesorilor, cercetătorilor, tinerilor, învăţarea limbilor străine ca o cale de promovare a mobilităţii, implementarea unei politici de dialog cultural, prin creşterea participării partenerilor estici la programele culturale UE şi crearea unor programe culturale concrete, cu finanţare UE
  • În domeniul tineretului – sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor în beneficiul tinerilor, în special cele oferite de programul „Youth in action”.


Noua strategie a UE pentru Tineret pe următorii nouă ani, „Investing and Empowering Youth”, prevede o colaborare mai strânsă atât în cadrul Comisiei Europene, cât şi între ţările membre, cu scopul:

  • de a crea şanse tinerilor (pentru educaţie, locuri de muncă, stimularea creativităţii şi spiritului întreprinzător)
  • de a îmbunătăţi accesul tinerilor la programele iniţiate
  • de a întări bazele solidarităţii (voluntariat, incluziune socială).

Participarea activă în gestionarea dosarelor aflate pe agenda europeană, inclusiv Parteneriatul Estic, este o prioritate a politicii externe a României. România sprijină iniţiativele Comisiei Europene din cadrul Platformei 4 şi colaborează împreună cu celelalte state europene pentru implementarea Programului 2014-2017 care vizează acţiuni concrete în domeniile educaţiei, culturii şi tineretului.