Teme de actualitate pe agenda UE

Extinderea zonei Euro

În prezent, zona Euro include 19 state membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Slovenia, Malta şi Slovacia.

De la data aderării sale la UE, România participă în cadrul Uniunii Economice şi Monetare, având o derogare temporară de la adoptarea monedei unice. România şi-a asumat, prin Tratatul său de aderare la UE, obiectivul de adoptare moneda Euro în momentul în care va îndeplini criteriile de convergenţă, cunoscute drept criteriile de la Maastricht.

actualizat februarie 2016

 

Centrul de presă