Aplicarea sancţiunilor internaţionale în…

Mecanism instituţional

Modelul instituţional propus de OUG nr. 202/2008 reflectă principiul utilizării competenţelor deţinute potrivit legislaţiei în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice dobândind competenţa de autoritate unică responsabilă cu supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor financiar - bancare.

Astfel, pentru soluţionarea unor cereri referitoare la regimurile de sancţiuni,orice persoană fizică sau juridică interesată se poate adresa autorităţilor competente conform prevederilor art. 12.

În ce priveşte cererile de acordare a unor derogări de la regimurile de sancţiuni, se aplică mecanismul prevăzut la art. 8. 

Blocarea fără întârziere a fondurilor sau resurselor economice

Prin art. 24 din OUG 202/ 2008, responsabilitatea pentru „îngheţarea fără întârziere” este stabilită în sarcina oricărui subiect de drept care se află în posesia unui bun care face obiectul sancţiunilor internaţionale. Acesta are obligaţia de a opri de îndată orice activitate în legătură cu acel bun care ar putea fi contrară regimului internaţional de sancţiuni, fără întârziere şi chiar înainte de a notifica autorităţile competente.

Corelativ, art. 27 exonerează de răspundere orice subiect de drept care aplică cu bună – credinţă prevederile OUG 202/ 2008.

Mecanismul de blocare a fondurilor şi resurselor economice

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dispune prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor blocarea fondurilor sau resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate (conform art. 19 (1)).