Sancţiuni internaţionale

Aplicarea sancţiunilor internaţionale în România

 

Pentru asigurarea punerii în aplicare eficiente de către România a sancţiunilor internaţionale instituite prin Rezoluţii ale Consiliului de Securitate în baza capitolului VII din Carta ONU, precum şi a măsurilor restrictive autonome ale UE stabilite prin Poziţiile Comune adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, care abrogă Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale. OUG 202/2008 a fost aprobată prin Legea nr. 217 din 2 iunie 2009.

 

Noua reglementare a fost completată cu Hotărârea de Guvern 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale.