Scurt istoric

Arhiva diplomatică

Palatul Sturdza, primul sediu al Ministerului Afacerilor StrăineArhiva Diplomatică reprezintă unul dintre cele mai vechi compartimente ale MAE, figurând ca structură funcţională distinctă încă de la înfiinţarea ministerului, în anul 1862.

Prin atribuţiile sale, acest compartiment asigură coordonarea şi controlul întregii activităţi privind organizarea, prelucrarea, conservarea şi valorificarea fondurilor documentare existente (peste 8.000 m.l.), atât la nivelul Centralei MAE, cât şi al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

Beneficiind de un fond documentar inestimabil şi o semnificativă activitate în sfera diplomaţiei publice, Arhivele Diplomatice reprezintă una dintre instituţiile cele mai solicitate din punct de vedere al cercetării ştiinţifice. Desfăşurându-se în concordanţă cu Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale, activitatea cercetătorilor are loc la sala de studiu a Arhivei Istorice, programul permiţând studierea în bune condiţii a unui număr semnificativ de dosare, precum şi realizarea unor importante lucrări documentare.

Reluarea tradiţiei elaborării unor ediţii de documente diplomatice, multe în cooperare cu parteneri străini, a adus un aport deosebit, atât în ceea ce priveşte oferirea unui suport documentar adecvat fundamentării deciziilor conducerii MAE, cât şi pentru impulsionarea relaţiilor pe linie culturală şi de diplomaţie publică cu ministerele afacerilor externe ale altor state.