Cooperarea în format trilateral

Trilaterala România - Ucraina - Republica Moldova

Cooperarea a fost iniţiată cu ocazia întâlnirii la nivel înalt de la Izmail (3-4 iulie 1997). Cu această ocazie au fost semnate:


- Protocolul de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei
- Declaraţia Preşedinţilor României, Republicii Moldova şi Ucrainei privind cooperarea trilaterală
- Declaraţia Preşedinţilor României, Republicii Moldova şi Ucrainei privind colaborarea în domeniul combaterii crimei organizate.


Obiectivele şi domeniile de cooperare vizează:


- asigurarea unei zone de securitate şi stabilitate într-o zonă importantă a Europei;
- fundamentarea unor relaţii bazate pe încredere şi conlucrare între cele trei state;
- consolidarea unităţii statale şi a suveranităţii Republicii Moldova, precum şi aderării ei la valorile democratice;
- transferarea experienţei româneşti în domeniul construcţiei democraţiei şi a statului de drept în Republica Moldova şi Ucraina;
- susţinerea culturală şi umanitară a comunităţilor româneşti din aceste state, prin respectarea standardelor europene în materie şi utilizarea unor mijloace democratice, inclusiv prin cooperarea transfrontalieră şi forme de conlucrare economică;
- realizarea unei cooperări intense şi eficiente privind lupta împotriva migraţiei ilegale, a traficului cu persoane, droguri, terorismului şi crimei organizate;
- sprijinirea conectării Republicii Moldova şi Ucrainei la diferite forme de cooperare regională din Europa Centrală şi de Sud - Est;


Cu ocazia celei de a doua întâlniri trilaterale la nivel înalt (Chişinău, 22 octombrie 1998), a fost semnat un Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate. De asemenea, 6 iulie 1999, a fost semnat, la Kiev, la nivel de miniştri de interne Acordul trilateral privind colaborarea în domeniul combaterii crimei organizate (ratificat de Parlamentul României la 16 martie 2001 şi intrat în vigoare la 5 aprilie 2001).