Structurile de cooperare regională si…

România şi Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

 

România şi Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) 

Regiunea Mării Negre, în ansamblul ei, a constituit şi va constitui o temă de interes prioritar pe termen lung pentru politica noastră externă. Obiectivele strategice ale României constau din: consolidarea stabilității democratice, accesul la prosperitate prin proiecte de cooperare regională şi cu partenerii din Uniunea Europeană, o abordare inclusivă pentru toți partenerii de dialog şi cooperare din spaţiul estic, conectarea la proiectele regionale ale UE.

 

Scurt istoric al OCEMN

OCEMN a fost constituită în 1992, în condițiile existente în acea perioada în zona Mării Negre. Astfel, la 25 iunie 1992, la Istanbul, unsprezece şefi de stat şi guverne (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, R. Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina au semnat "Declarația Summit-ului privind Cooperarea Economică a Mării Negre" şi “Declarația Bosforului”. În iunie 1998, la Yalta, s-a semnat ”Carta OCEMN”, care a intrat în vigoare la 1 mai 1999 şi care a devenit documentul fundamental al Organizaţiei. Odată cu aderarea Serbiei, în aprilie 2003, numărul membrilor OCEMN a crescut la doisprezece.

Dezvoltarea Organizaţiei a fost marcată de crearea de structuri de cooperare în domeniile guvernamental, parlamentar, de afaceri, financiar-bancar, academic şi ştiinţific. Au fost înregistrate progrese în domeniile: comerț, comunicații, știință şi tehnologie, transporturi, energie, agricultura, turism, protecția mediului, combaterea criminalității organizate, buna guvernare, asistenţa în caz de dezastre. Au fost semnate acorduri multilaterale de cooperare, respectiv Memorandumuri de Înţelegere în domeniile: combaterea criminalității organizate şi a terorismului; asistenţa de urgenţă în caz de dezastre; facilitarea transportului rutier de bunuri; dezvoltarea autostrăzii inelare a Mării Negre; dezvoltarea magistralelor maritime ale Mării Negre; cooperarea între academiile şi institutele diplomatice ale statelor membre. România a semnat şi ratificat toate aceste documente.

Organizaţia cuprinde o arie de 2,2 milioane Km2, cu un populație de cca. 350 milioane de locuitori, fără a avea o identitate regională proprie. Regiunea are o importanţă strategică recunoscută, care este dată de resursele naturale foarte bogate, în special petrol şi gaz şi de o piață potențială importantă. Comerțul cumulat al regiunii reprezintă peste 5% din comerțul mondial.

OCEMN, prin spectrul larg de activități, precum şi prin componență sa, constituie un cadru util dialogului şi stimulării încrederii reciproce între statele membre, pregătind astfel terenul pentru o posibilă angajare viabilă în proiecte mai ambițioase. În acest sens, Summit-ul aniversar OCEMN de la Istanbul (22 mai 2017) a reconfirmat angajamentul comun pentru promovarea unei cooperări pragmatice, orientate spre proiecte, în beneficiul comun.

 

România în OCEMN

România este stat fondator al Organizaţiei şi s-a implicat în mod activ în susţinerea şi consolidarea OCEMN, precum şi în continuarea procesului de eficientizare şi consolidare a Organizaţiei dezvoltând, în paralel, relaţii de colaborare cu Uniunea Europeană, precum şi cu celelalte inițiative regionale.

În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2015, România a deţinut pentru a cincea oară Preşedinţia-în-Exerciţiu (PiE) a OCEMN, de la momentul instituționalizării acesteia. Mandatul României s-a desfășurat sub motto-ul „Building Stability, Enhancing Connectivity”, care reflectă acronimul Organizaţiei în limba engleză (BSEC).

Prioritatea mandatului PiE a constituit-o continuarea dezvoltării cooperării economice regionale interguvernamentale în cadrul Organizaţiei, cu accent asupra dezvoltării ariilor prioritare stabilite prin documentul strategic adoptat la Summit-ul OCEMN din 2012 – Agenda Economică pentru un Parteneriat Întărit în OCEMN. De asemenea, activitatea Preşedinţiei române a vizat şi continuarea procesului de eficientizare al Organizaţiei pe baze consensuale, dinamizarea şi aprofundarea interacţiunii cu UE. Astfel, PiE RO OCEMN s-a axat pe domenii care suscită interesul SM OCEMN faţă de cooperarea sectorială: transporturi, combaterea criminalității, energie, mediu şi organizarea proiectelor OCEMN în consonanță cu resursele financiare existente. In acest sens, pilonii financiari ai OCEMN - Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre şi Fondul de Dezvoltare al Proiectelor sunt deschiși participării altor state şi organizații interesate. Reuniunea Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe din Statele Membre OCEMN a avut loc la 11 decembrie 2015, Bucureşti.

În prezent, România este stat-coordonator al Grupurilor de Lucru pentru domeniile Transporturi, Asistență în Situații de Urgență, Combaterea Criminalității (pentru a șaptea oară consecutiv, neîntrerupt din anul 2002), Reformă Instituțională și Bună Guvernare, Sănătate și Farmaceutice, precum și a Grupului de Lucru pentru Protecția Mediului (anii 2019 și 2021), respectiv Grupul de Lucru pentru Turism (perioada 2020-2022). De asemenea, România a găzduit, la Constanța, Secretariatul Tehnic Permanent al Autostrăzilor Maritime, mandat de doi ani, încheiat la 30 aprilie 2017.

În semestrul II, 2017, Preşedinţia-în-Exerciţiu a OCEMN este deținută de Republica Azerbaidjan.

Descrierea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

Obiective:

  1. dezvoltarea şi diversificarea cooperării bilaterale şi multilaterale în conformitate cu principiile şi normele legislației internaţionale;
  2. îmbunătățirea mediului de afaceri şi promovarea inițiativei individuale şi colective a întreprinderilor şi companiilor implicate direct în procesul de cooperare economică;
  3. dezvoltarea colaborării economice;
  4. intensificarea respectului reciproc şi a încrederii, a dialogului şi cooperării dintre statele membre ale OCEMN.

Documente fundamentale

Declarația de la Istanbul şi Declarația Bosforului, semnate la 25 iunie 1992, la Istanbul, de 11 șefi de stat şi guverne. In iunie 1998, la Yalta, s-a semnat ”Carta CEMN” – documentul fundamental al Organizaţiei. Odată cu intrarea în vigoare a Cartei, OCEMN a dobândit identitate juridică internaţională şi a fost transformată într-o Organizaţie economică regională: Organizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre: www.bsec-organization.org

 

Componenţă

State membre fondatoareAlbania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina. Serbia a aderat la OCEMN prin decizia Consiliului Miniştrilor afacerilor externe de la Erevan (18 aprilie 2003).

Observatori la OCEMN: Austria, Egipt, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Tunisia, Germania, Ungaria, Conferinţa Cartei Energiei, Comisia Mării Negre, Comisia Europeană, Clubul Internaţional al Mării Negre, Cehia, Croația şi Belarus.

Parteneri pentru dialog sectorial cu OCEMN:  Muntenegru, Iordania, Iran, Slovenia, Japonia, Comisia Dunării, Conferinţa Regiunilor Maritime Periferice Europei, Uniunea Asociațiilor Transportatorilor Rutieri din regiunea OCEMN şi Reţeaua Universităţilor Mării Negre.

Conform Cartei, CMAE poate acorda statutul de observator la OCEMN (la solicitarea unor state sau organizații internaţionale) sau de partener pentru dialog sectorial cu OCEMN (la solicitarea unor state, organizații internaţionale şi instituții).

 

Organisme principale/Mod de lucru:

Consiliul Miniştrilor afacerilor externe (CMAE) este forul de decizie al OCEMN, care se întrunește semestrial în ţara care deţine Preşedinţia-în-Exerciţiu (PiE) a OCEMN. PiE se asigură de către statele membre, în ordine alfabetică (conform alfabetului în limba engleză), pentru o perioadă de 6 luni.

Comitetului Înalţilor Funcţionari (CIF) din ministerele de externe ale statelor membre analizează principalele probleme ale Organizaţiei şi formulează propuneri înaintate CMAE. Reuniunile CIF pot fi ordinare (în perioadele premergătoare reuniunilor CMAE) şi extraordinare (convocate de PiE pentru discutarea unor probleme urgente).

Troica OCEMN asistă PiE la îndeplinirea mandatului încredințat de CMAE. Componenţa actuală a Troicii OCEMN este: R. Moldova, România şi F. Rusă.

Grupurile de lucru, la care se adaugă întâlniri ale grupurilor create ad-hoc şi ale experților, acoperă domeniile: energie; transporturi, comunicații, mediu; situații de urgenţă; turism; știință şi tehnologie; ocrotirea sănătății şi domeniul farmaceutic; promovarea şi protejarea investițiilor; cooperare industrială şi comercială; IMM; finanțe şi bănci; schimb de date statistice şi informații economice; agricultură şi industrie alimentară; combaterea crimei organizate.

Secretariatul Internaţional Permanent (PERMIS), cu sediul la Istanbul, funcționează sub coordonarea PiE şi asigură serviciile de secretariat pentru OCEMN, sub directa conducere a Secretarului general. Personalul PERMIS acționează pentru implementarea deciziilor, hotărârilor şi rezoluţiilor CM, în calitate de oficiali internaţionali responsabili cu activitatea OCEMN.

Organisme înrudite: Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră, Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, Centrul Internaţional de Studii la Marea Neagră şi Consiliul de Afaceri al OCEMN.

 

Direcţia Balcanii de Vest şi Cooperare Regională/ septembrie 2018