Instituţii economice şi financiare

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

1. Despre OCDE

OCDE este un for interguvernamental dedicat identificării, diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale.

OCDE îşi orientează activitatea în patru direcţii prioritare:

(1) (re)stabilirea încrederii în piaţă prin eficientizarea şi nivelarea mecanismelor care o fac să funcţioneze,

(2) îmbunătăţirea şi consolidarea politicilor fiscale naţionale,

(3) promovarea inovaţiei în economie şi

(4) valorificarea capitalului uman prin capacitarea forţei de muncă. OCDE promovează cu precădere reforme structurale, o agendă socială axată pe combaterea inegalităţilor şi dezvoltarea durabilă.      

Cei 35 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni - 23) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Structura OCDE:

(1) Consiliul, format din reprezentanţii statelor membre, se întruneşte anual în Paris cu scopul de a stabili pe bază de consens priorităţile şi viziunea care ghidează activitatea organizaţiei;

(2) Cele circa 250 de comitete incluzând experţi în diferite domenii (comerţ, investiţii, mediu, educaţie etc.) cu scopul de a dezbate şi identifica cele mai bune practici în sectoare specifice;

(3) Secretariatul, condus în prezent de Angel Gurría (secretar general), asigură interfaţa între Consiliu şi statele membre şi coordonează activitatea comitetelor.       

Organizaţia a făcut eforturi considerabile să îşi consolideze vocaţia globală prin cooperarea cu G8/G20, ONU, OMC şi organizaţiile regionale cu profil economic din Asia, America Latină şi Africa, precum şi vizibilitatea internaţională ca „club al bunelor practici”.