Viza română

VII. Viza română de scurtă şedere (simbol C)


III. Obţinerea vizei pe baza invitaţiei aprobate de  Inspectoratul General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne

1. Dintre statele ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra în România, există unele pentru ai căror cetăţeni este necesară obţinerea unei inviţatii aprobate de Inspectoratul General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne (IGI-MAI), la solicitarea vizelor tip C/VV, C/TU şi C/A.

Vă recomandăm să consultaţi lista statelor ai căror cetăţeni pot obţine viza de scurtă şedere doar pe baza unei invitaţii, aprobate, în prealabil, de Inspectoratul General pentru Imigrări . Cetăţenii următoarelor state terţe au nevoie de invitaţia menţionată: Afganistan, Algeria, Angola, Bangladesh, China, Ciad,  Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Egipt, India, Indonezia, Iordania, Iran, Irak, Liban, Libia, Mali, Maroc, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sudanul de Sud, Tunisia, Uzbekistan, Yemen.

 • Modelul invitaţiei poate fi descărcat de AICI:
 • Modelul normelor de redactare a scrisorii de garanţie poate fi descărcat de AICI, iar modelul scrisorii de garanție poate fi descărcat de AICI.

Scrisoarea de garanţie va fi depusă, în exemplar original, la următoarea adresă:
Departamentul Consular, Biroul Legalizări
Str. Aleea Alexandru, nr. 24 Sector 1, Bucureşti
Program de lucru cu publicul: Luni – Vineri între orele 09.00 – 16.00, cu pauză între orele 12.00 – 13.00.

2. Invitaţia IGI-MAI este necesară pentru solicitarea următoarelor tipuri de vize de scurtă şedere: vizită particulară, turism şi afaceri.

3. Invitaţia, însoţită de o serie de documente, în funcţie de scopul deplasării, se completează în două exemplare şi se depune la sediul formaţiunilor teritoriale ale Inspectoratului pentru Imigrări, în vederea aprobării. Invitațiile se aprobă  în termen de până la 45 de zile de la data depunerii. În cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile. Pentru străinii care urmează să vină în România în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, membre ale Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România, aprobarea invitaţiilor se face în termen de 30 de zile de la data depunerii.

4. În cazul aprobării, un exemplar al invitaţiei va fi înmânat persoanei care invită, în scopul transmiterii către străinul invitat în vederea prezentării în original la misiunea diplomatică sau la oficiul consular unde solicită acordarea vizei române. Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 30 de zile de la aprobarea invitaţiei. Nu se aprobă o nouă invitaţie depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate al vizei.

5. Excepţii de la procedura invitaţiei aprobate de Inspectoratul General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne (IGI-MAI):

Se va avea în vedere faptul că situaţiile menţionate mai jos, trebuie probate cu documente corespunzătoare, care să le ateste. Totodată, a se avea în vedere faptul că îndeplinirea a cel puţin uneia dintre condiţiile de mai jos, nu exceptează solicitantul unei vize de la obligativitatea de a prezenta documentele justificative care constituie dosarul de cerere, în funcţie de scopul deplasării şi tipul de viză solicitat (vezi pct. VIII.2.

​Pentru categoriile de străini enumerate mai jos, viza poate fi solicitată fără obţinerea, în prealabil a unei invitaţii IGI-MAI (conform dispoziţiilor art. 40 alin. 1 din OUG nr.194/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • străinul minor al cărui părinte este beneficiar al statutului de refugiat sau are protecţie subsidiară ori se află în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
 • soţul/soţia şi părinţii străinului beneficiar al statutului de refugiat sau care are protecţie subsidiară ori care se află în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
 • străinul major al cărui părinte este cetăţean român;
 • străinul, părinte al unui cetăţean român.

De asemenea, vizele de scurtă şedere pot fi acordate fără îndeplinirea procedurii invitaţiei IGI-MAI, pentru următoarele categorii de străini (conform dispoziţiilor art. 40 alin. 2 din OUG nr.194/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
 • străinii copii minori ai cetăţenilor români;
 • străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen, fără ca valabilitatea vizei să depăşească valabilitatea permisului de şedere;
 • străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în state pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen;
 • străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în aceste state. Viza română nu poate depăşi valabilitatea acestei vize;
 • străinii care urmează să vină în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor administrative, precum şi a societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înscrise pe listele contribuabililor la bugetul de stat, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, şi care îşi asumă, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului Naţional de Vize, obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de executare a măsurilor de îndepărtare;
 • străinii care urmează să vină în România în scop de vizită, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România;
 • străinii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autorităţilor publice centrale ori a camerelor de comerţ străine;
 • persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul Naţional de Vize din partea următoarelor instituţii din România: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul, Guvernul şi alte autorităţi publice centrale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, precum şi cele teritoriale şi a prefecturilor, care îşi asuma obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de executare a măsurilor de îndepărtare, printr-o scrisoare de garanţie transmisă în original;
 • şoferii de TIR;
 • personalităţile din diaspora românească şi descendenţii acestora;
 • părinţii elevilor sau studenţilor străini, acceptaţi la studii în România, care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării unui document apostilat, sau după caz, supralegalizat, eliberat de autorităţile din statul de origine care să ateste legătura de rudenie.
 • străinii care urmează să vină în România la solicitarea unei persoane juridice de interes public, care funcţionează în mod legal şi care îşi asumă obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de executare a măsurilor de îndepărtare, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului Naţional de Vize.