Viza română

VII. Viza română de scurtă şedere (simbol C)


II. Documente justificative pentru obţinerea vizei tip C, în funcţie de scopul vizei de scurtă şedere solicitat:

1. Misiune oficială - C/M:

 • Notă verbală sau scrisoare oficială, adresată misiunii diplomatice sau oficiului consular a/al României la care este depusă cererea de viză, din partea guvernului sau a altor autorităţi ale statului de reşedinţă ori din partea unei organizaţii internaţionale, prin care se atestă statutul oficial al solicitantului şi scopul oficial al călătoriei.


2. Turism - C/TU:

 • Voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică şi itinerarul călătoriei;
  • bilet de călătorie, valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto, cu excepţia însoţitorilor conducătorilor auto care călătoresc împreună cu aceştia.
  • asigurare medicală;
 • Dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, cu excepţia solicitanţilor de vize care fac dovada achitării anticipate şi integrale a pachetelor de servicii turistice privind cel puţin cazarea şi hrana.


3. Vizită - C/VV:

 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto,  cu excepţia însoţitorilor conducătorilor auto care călătoresc împreună cu aceştia.;
 • asigurare medicală;
 • invitaţie autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind executarea măsurilor de îndepărtare, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, dacă persoana vizitată nu asigură mijloacele de întreţinere;
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana vizitată nu asigură cazarea.

Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiilor privind invitaţia, dovada mijloacelor de întreţinere şi dovada asigurării condiţiilor de cazare, străinii membri de familie ai cetăţenilor români (soţul/soţia cetăţeanului român, descendenţii direcţi ai cetăţeanului român, în vârstă de cel mult 21 de ani, ascendenţii direcţi ai cetăţeanului român sau ai soţului/soţiei, care se află în întreţinerea sa), dacă prezintă următoarele documente:

 • paşaportul sau actul de identitate al cetăţeanului român, în original, însoţit de declaraţia cetăţeanului român privind asigurarea condiţiilor de cazare sau invitaţie autentificată din partea cetăţeanului român în care se menţionează asigurarea condiţiilor de cazare, însoţită de copia paşaportului sau actului de identitate al cetăţeanului roman;

precum şi

 • documente doveditoare ale căsătoriei cu cetăţeanul român, eliberate în conformitate cu legislaţia română, respectiv documente doveditoare ale legăturii de rudenie cu cetăţeanul român.


4. Afaceri - C/A:

 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto, cu excepţia însoţitorilor conducătorilor auto care călătoresc împreună cu aceştia.;
 • asigurare medicală;
 • invitaţie din partea unei societăţi comerciale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori congrese având legătură cu comerţul sau cu industria, din care să rezulte faptul că societatea comercială ori autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind executarea măsurilor de îndepărtare, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau prin alte documente care dovedesc scopul călătoriei;
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare.


5. Transport - C/TR:

 • documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii;
 • asigurare medicală;
 • permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
 • licenţă de transport şi licenţă de execuţie.


6. Activităţi sportive - C/SP:

 • invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a cazării;
 • lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru.


7. Activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române - C/ZA:

 • documente emise de instituţiile la care urmează să se deplaseze, pentru a justifica prezenţa în România;
 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto, cu excepţia însoţitorilor conducătorilor auto care călătoresc împreună cu aceştia;
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi, ori echivalentul în valută convertibilă, pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 de euro, ori echivalentul în valută convertibilă;
 • asigurare medicală;
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare.