Instituţii economice şi financiare

Grupul Băncii Mondiale


I. Structura

Termenul generic de Banca Mondială (BM) se referă în principal la IBRD şi IDA, iar proiectele principale de finanţare se derulează prin IBRD.

BM a fost înfiinţată la 1 iulie 1944 în urma conferinţei de la Bretton Woods (SUA), odată cu Fondul Monetar Internaţional. BM reuneşte 188 ţări membre, responsabile de modul în care este finanţată instituţia şi de alocare a fondurilor. Sediul BM este la Washington D.C., iar preşedintele instituţiei este din iulie 2012, Jim Yong Kim (SUA).

BM este una dintre principalele surse de asistenţă în domeniul dezvoltării pentru ţările lumii. Misiunea sa este eradicarea sărăciei şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei din ţările în dezvoltare. Este o bancă de dezvoltare care acordă împrumuturi cu dobândă redusă, credite fără dobândă şi grant-uri (credite nerambursabile) ţărilor în curs de dezvoltare. BM este una din cele mai mari organisme internaţionale de finanţare a programelor în domeniile sănătăţii, învăţământului, luptei împotriva HIV/SIDA, protecţia mediului şi a programelor de reducere a datoriei ţărilor sărace.

 

II. Relaţiile României cu Grupul Băncii Mondiale

România este membră a IBRD (din 1972), IFC (din 1990), MIGA (din 1992), ICSID (din 1975) şi IDA (2014). Activitatea Grupului BM în România a început în anul 1991 şi cuprinde atât programe şi proiecte publice, finanţate de către BIRD prin împrumuturi acordate direct statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, cât şi proiecte private, fără garanţie de stat, prin sprijinul acordat de către IFC şi MIGA.

În cadrul BM, relaţiile cu ţara noastră sunt coordonate de doamna Mamtha Murthi (India) care ocupă funcţia de director executiv al Grupului de ţări recent înfiinţat ce include Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Slovacă, Slovenia, Bulgaria, România şi Croaţia, reunite în cadrul Departamentului pentru Europa Centrală şi Ţările Baltice.

Instituţia este reprezentată în România prin intermediul Biroului Băncii Mondiale în România (director de ţară doamna Elisabetta Capannelli) şi Biroului Corporaţiei Financiare Internaţionale (director de ţară doamna Ana-Maria Mihăescu).

BM a jucat un rol semnificativ în sprijinirea României în perioada de tranziţie de la o economie centralizată către o economie de piaţă funcţională. În perioada 1991-2015, BM (prin BIRD) a aprobat 96 de operaţiuni finanţate în România, cu un total al angajamentelor de aproximativ 12,7 miliarde USD. BM a sprijinit reformele structurale şi privatizarea în România prin programele PSAL (Împrumut de ajustare structurala a sectorului privat – privatizarea şi restructurarea băncilor de stat, întreprinderilor de stat şi utilităţilor, atenuarea impactului social al restructurărilor, dezvoltarea sectorului privat) şi PAL (Împrumut pentru ajustarea sectorului public – reforma în justiţie, reforma sănătăţii, reforma administraţiei publice, îmbunătăţirea mecanismelor de elaborare a politicilor, precum şi eficientizarea sistemului de cheltuieli publice ).

În plus, programele de dezvoltare rurală şi de reducere a sărăciei vizează îmbunătăţirea infrastructurii rurale, inclusiv sistemele de irigaţii, serviciile sociale şi sistemul de finanţare rurală, printr-un proces participativ. De asemenea, operaţiile băncii vizează îmbunătăţirea productivităţii agricole şi forestiere.

România a fost inclusă în grupul pilot al ţărilor participante la iniţiativa BM denumită Cadrul general de dezvoltare (Comprehensive Development Framework - CDF), prin proiectul pilot pentru Valea Jiului, ca reacţie la slaba activitate economică şi sărăcia accentuată din regiune. Alături de Guvern, autorităţile locale, sectorul privat şi societatea civilă din regiune, Banca a întreprins servicii de asistenţă analitică şi consiliere, pentru a sprijini comunitatea locală în dezvoltarea unei strategii pe termen lung prin identificarea cauzelor sărăciei şi a surselor de competitivitate.

În prezent, portofoliul BM în România cuprinde 16 operaţiuni active (inclusiv DPL DDO) în valoare de 2,6 miliarde de dolari.

Partenerii Băncii Mondiale în România: BM lucrează în strânsă colaborare cu membrii guvernului român, societatea civilă, liderii comunităţilor şi alte organizaţii internaţionale pentru a asigura României cea mai eficientă asistenţă. 

CFI/IFC a aprobat o serie de investiţii în sectorul comunicaţiilor, infrastructură, industrie sau în sectorul sănătăţii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a sectorului bancar din România. Activitatea IFC pentru proiecte private, fără garanţie de stat, reprezintă 60% din totalul creditelor preluate de România de la BM.

Analiza şi consultanţa sunt activităţi esenţiale în cadrul contribuţiei BăM la eforturile de dezvoltare a României. Resursele pe care BM le are în domeniul dezvoltării, cercetării şi al asistenţei tehnice contribuie la identificarea domeniilor prioritare şi la abordarea dificultăţilor din procesul de dezvoltare. 

Perspectivele relației România-BM: Noul Parteneriat Strategic pentru România (Country Partnership Strategy – CPS) 2014-2017 are ca obiective principale sprijinirea statului român în eforturile sale de :  accelerare a reformelor structurale, diminuare a sărăciei şi promovarea prosperităţii prin trei piloni - crearea unui guvern pentru secolul XXI (orientat pe buna funcţionare a administraţiei publice şi utilizarea eficientă a tuturor resurselor, inclusiv fondurile europene), asigurarea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă (cu scopul de a diminua sărăcia prin îmbunătăţirea mediului de afaceri, a administrării companiilor de stat, promovarea inovaţiei şi a agendei digitale pentru competitivitate); incluziune socială (motorul prosperităţii comune şi dezvoltării durabile ca parte a îndeplinire a Agendei 2020).

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, BM îşi coordonează politicile cu Fondul Monetar Internaţional.

Urmare a dezvoltării economice se preconizează că, în viitorul apropiat, România va trece la o nouă etapă a colaborării sale cu BM, moment din care ţara noastră nu va mai putea implementa proiecte ale instituţiei pe teritoriul său. România va rămâne membru cu drepturi depline în cadrul Grupului Băncii Mondiale, dar va dobândi un nou statut în cadrul comunităţii financiare internaţionale, compatibil cu statutul de membru UE şi de donator în cadrul politicii internaţionale de cooperare pentru dezvoltare. BM va continua să ofere asistenţă tehnica şi analize macroeconomice contra cost, acces la cursurile oferite de bancă şi posibilitatea prelungirii eligibilităţii pentru operaţiunile IFC.

Link-uri utile: