Viza română

IV. Am nevoie de viză?


1. DA

Consultaţi lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de pașapoarte simple, au nevoie de viză pentru a călători în România.
 

2. NU

 

Mai sunt scutiţi de la obligativitatea obţinerii unei vize române de intrare, pentru călătorii de scurtă durată:


Posesorii de paşapoarte biometrice, resortisanţi ai următoarelor state:

 • Republica Moldova;
 • Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;
 • Republica Serbia, cu excepţia celor eliberate de către direcţia de coorodonare sârbă (în limba sârbă: Koordinaciona uprava);
 • Republica Muntenegru (paşapoartele non-biometrice,  eliberate de acest stat, nu mai sunt valabile).​

ATENŢIE! Numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele Schengen, trebuie să nu fi fost epuizate. Dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele / permisele de şedere acordate de statele membre Schengen.

ATENŢIE! Numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele respective, trebuie să nu fi fost epuizate. Dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele / permisele de şedere deţinute.

 

 • Membrii de familie* ai unui cetățean român care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • Însoţesc cetăţeanul român sau se alătură acestuia pe teritoriul României;
 • Dețin un document valabil care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene în calitate de membru de familie al cetăţeanului român pe care îl însoţesc sau căruia se alătură pe teritoriul României.

 

 • Membrii de familie* ai unui cetăţean UE, SEE sau Confederația Elvețiană care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 • Însoțesc sau se alătură cetățeanului UE care își exercita dreptul de rezidență pe teritoriul României;
 • Dețin un document valabil care atestă rezidența pe teritoriul unui alt stat membru UE în calitate de membru de familie al cetățeanului UE pe care îl însoțesc sau caruia se alătură pe teritoriul României.


*Membrul de familie este reprezentat de:

 • soţul sau soţia;
 • descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei;
 • ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei.