Viza română

IV. Am nevoie de viză?

 

1. DA

  • Consultaţi lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de pașapoarte simple, au nevoie de viză pentru a călători în România.

 

2. NU

 

Posesorii de paşapoarte biometrice, resortisanţi ai următoarelor state:

  • Republica Moldova;
  • Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;
  • Republica Serbia, cu excepţia celor eliberate de către direcţia de coorodonare sârbă (în limba sârbă: Koordinaciona uprava);
  • Republica Muntenegru (paşapoartele non-biometrice,  eliberate de acest stat, nu mai sunt valabile).​

Posesorii de vize Schengen cu două sau multiple intrări, vize naţionale sau permise de şedere eliberate de state Schengen.

Atenţie! Numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele Schengen, trebuie să nu fi fost epuizate. Dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele / permisele de şedere acordate de statele membre Schengen.

Posesorii de permise de şedere permanentă eliberate de Marea Britanie sau Irlanda. Dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin permisele de şedere respective.

Posesorii de vize sau permise de şedere eliberate de Bulgaria, Cipru sau Croaţia.

Atenţie! Numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele respective, trebuie să nu fi fost epuizate. Dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele / permisele de şedere deţinute.

Posesorii de permise de mic trafic de frontieră eliberat de autorităţile române,  în condiţiile în care aceştia îşi exercită dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul micului trafic de frontieră.