Structurile de cooperare regională si…

România şi Consiliul Cooperării Regionale

 

Locul structurii în ansamblul politicii externe a României

Implicarea activă a României în cadrul RCC este complementară celei ce vizează SEECP, fiind subsumată  intereselor de consolidare a stabilităţii şi securităţii în regiune şi sprijinirii tuturor statelor din regiune în vederea avansării în relaţia cu UE şi NATO.  

 

Scurt istoric al implicării României în RCC/relaţiilor României cu RCC

România s-a implicat încă de la început în procesul de reflecţie cu privire la viitorul Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est şi ulterior în negocierile pentru înfiinţarea RCC, urmărind ca structura şi obiectivele noii structuri regionale să fie în conformitate cu interesele naţionale şi regionale.

 

Stadiul actual al participării României la RCC

România are o participare solidă la RCC pe toate cele 3 dimensiuni esenţiale: politic, financiar şi personal. Face parte din Comitetul Director al RCC şi participă la reuniunile coordonatorilor naţionali. Coordonatorul naţional al României pentru RCC este secretarul de stat pentru afaceri europene (HG 1296/14.10.2008).

Obiectivele majore sunt: consolidarea relaţiei SEECP-RCC, potrivit paradigmei politic-operaţional şi susţinerea dezvoltării de proiecte regionale viabile care să contribuie la dezvoltarea regiunii şi să vină în sprijinul locuitorilor din Europa de Sud-Est.

România este reprezentată în cadrul Secretariatului de la Sarajevo de Virgil Constantin Ivan-Cucu – Şef al unităţii pentru justiţie şi afaceri interne şi Sorin Sterie, expert pe probleme de securitate.

 

Oportunităţi de carieră în cadrul RCC

  

Direcţia Balcanii de Vest şi Cooperare Regională/martie 2012