Servicii şi asistenţă consulară pentru…

Formulare consulare

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia persoanelor interesate principalele formulare utilizate în activitatea consulară, care pot fi imprimate şi prezentate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare completate, în vederea reducerii termenului de aşteptare.

În cazul în care formularele selecţionate nu corespund serviciului solicitat, veţi putea obţine de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare  formularele corespunzătoare.

În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso.

 

Cărţi de identitate
Procură specială pentru eliberarea actului de identitate Anexa nr.8 descarcă
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr.9 descarcă
Cerere pentru eliberarea actului de identitate Anexa nr.11 descarcă

 

Stare civilă
Cerere pentru obţinerea certificatului de căsătorie Anexa descarcă
Cerere pentru obţinerea certificatului de deces Anexa descarcă
Cerere pentru obţinerea certificatului de naştere Anexa descarcă
Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de căsătorie Anexa nr.1 descarcă
Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de deces Anexa nr.2 descarcă
Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de naştere Anexa nr.3 descarcă
Declaraţie în vederea căsătoriei Anexa nr.4 descarcă
Declaraţie de căsătorie Anexa nr.5 descarcă
Declaraţie de celibat Anexa nr.6 descarcă
Declaraţie de paternitate Anexa nr.7 descarcă
Declaraţie - nu s-a solicitat transcriere certificat Anexa nr.8 descarcă
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr.14 descarcă
Declaraţie domiciliu fiu/fiică Anexa nr.15 descarcă

 

Cazier Judiciar
Procură specială pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar Anexa nr.1 descarcă
Formular cu datele necesare obţinerii certificatului de cazier judiciar Anexa nr.2 descarcă
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr.9 descarcă

 

Acte Notariale
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr.1 descarcă

Declaraţie privind acordul părinţilor pentru ieşirea din ţară a minorului însoţit de o altă persoană fizică majoră

Anexa nr.7

descarcă

Declaraţie generală Anexa nr.16 descarcă
Declaraţie de revocare a unei procuri Anexa nr.18 descarcă
Declaraţie (specimen semnătură) Anexa nr.19 descarcă
Declaraţie de acceptare a succesiunii Anexa nr.20 descarcă
Declaraţie de renunţare la succesiune Anexa nr.21 descarcă
Procură generală Anexa nr.22 descarcă
Procură de administrare Anexa nr.23 descarcă
Procură de vânzare Anexa nr.24 descarcă
Procura judiciara Anexa nr.25 descarcă
Procură de încasare Anexa nr.26 descarcă
Procură specială (pentru succesiuni) Anexa nr.27 descarcă
Procură specială de vânzare (imobile) Anexa nr.28 descarcă
Procură specială de vânzare (autoturisme) Anexa nr.29 descarcă
Procură specială de vânzare (acţiuni) Anexa nr.30 descarcă
Procură generală (cumpărarea unui imobil) Anexa nr.31 descarcă
Procură generală (procurarea de acte de studii/stare civilă) Anexa nr.32 descarcă
Procură generală(societate comercială) Anexa nr.33 descarcă
Procură specială (împrumut pentru societate comercială) Anexa nr.34 descarcă
Procură specială (pensie) Anexa nr.35 descarcă
 

 

 

Cetăţenie
Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa descarcă
Cerere pentru clarificarea statutului juridic în raport cu statul român Anexa nr.1 descarcă
Lista cu date personale Anexa nr.2 descarcă
Cerere pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr.4 descarcă
Declaraţie - acţiuni împotriva ordinii de drept Anexa nr.5 descarcă
Declaraţie olografă pentru solicitarea redobândirii cetăţeniei Anexa nr.6 descarcă
Declaraţie - lipsă altă solicitare pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr.9 descarcă
Declaraţie acord pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr.10 descarcă
Declaraţie acord pentru re/dobândirea cetăţeniei de către minori Anexa nr.11 descarcă
Cerere pentru renunţarea la cetăţenia română Anexa nr.12 descarcă
Declaraţie debite Anexa nr.13 descarcă
Declaraţie acord pentru renunţarea la cetăţenia română Anexa nr.14 descarcă