Vecinătatea de interes a României ca stat…

Balcanii de Vest

Susţinerea parcursului european şi euro-atlantic al statelor din Balcanii de Vest reprezintă una din priorităţile majore ale politicii externe ale României. Statutul României de ţară membră UE şi NATO, precum şi vecinătatea cu spaţiul vest balcanic impun o raportare specială a Bucureştiului faţă de statele din această regiune.

Toate statele din Balcanii de Vest au o relaţie instituţionalizată cu UE, subsumată Procesului de Stabilizare şi Asociere. La 1 iulie 2013, Croaţia a devenit cel de-al 28-lea stat membru al UE. Republica Macedonia, Muntenegru şi Serbia sunt state candidate, iar cererea Albaniei de a obţine statut de ţară candidată se află în analiza Comisiei Europene. Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania şi Bosnia şi Herţegovina au semnat Acorduri de Stabilizare şi Asociere.

În ceea ce priveşte dimensiunea euro-atlantică, Croaţia şi Albania au devenit state membre NATO în 2009, invitaţia de aderare fiind lansată la Summit-ul de la Bucureşti din 2008.