Diplomația economică

Sprijinirea şi promovarea obiectivelor de securitate energetică

MAE cooperează cu celelalte instituţii naţionale cu atribuţii specifice, în vederea promovării în plan extern a obiectivelor destinate asigurării securităţii energetice.

Principalele activităţi au în vedere următoarele:

  • Monitorizarea şi promovarea problematicii securităţii energetice;
  • Sprijinirea, prin mijloacele şi instrumentele pe care MAE le are la dispoziţie, a îndeplinirii obiectivelor energetice naţionale, în cooperare directă cu alte instituţii şi structuri guvernamentale cu atribuţii specifice în acest domeniu;
  • Sprijinirea obiectivelor şi proiectelor Uniunii Europene în domeniul energetic, pentru asigurarea securităţii energetice europene şi pentru dezvoltarea unui mediu economic stabil;
  • Implicarea activă în materializarea proiectelor energetice importante pentru Europa Centrală şi de Sud-Est - luând în considerare evoluţiile şi perspectivele politico-economice regionale şi globale - cu promovarea prioritară a proiectelor de interes naţional pentru România (Coridorul Bulgaria-România-Ungaia, Austria, AGRI LNG, interconectarea sistemului naţional de transport al gazelor naturale cu cele ale statelor vecine, creşterea profilului energetic al României în regiune prin dezvoltarea producţiei şi a capacităţilor de transport pe teritoriul României, respectiv prin participarea ţării noastre la acele iniţiative trans-naţionale de transport energetic ce vizează creşterea securităţii energetice a Europei). 
  • Sprijinirea activităţii şi coordonarea cu instituţiile române cu atribuţii în domeniul energetic în ceea ce priveşte dezvoltarea dialogului inter-instituţional din cadrul grupurilor de lucru, comitetelor şi altor structuri interdepartamentale sau interstatale privind problematica energetică.

  octombrie 2016