Alte informații

Instituţii guvernamentale

Parlamentul României

http://www.parlament.ro/ 

Guvernul României
http://www.gov.ro/


Ministere

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
http://www.mefromania.ro 

MINISTERUL JUSTIŢIEI
http://www.just.ro 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
http://www.mira.gov.ro 

MINISTERUL APĂRĂRII
http://www.mapn.ro 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
http://www.mt.ro 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
http://www.edu.ro/ 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
http://www.mmssf.ro 

MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE 
http://www.mimmctpl.ro 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
http://www.madr.ro 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
http://www.ms.ro/ 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
http://www.mdlpl.ro 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 
http://www.mmediu.ro/ 

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
http://www.cultura.ro 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
http://www.mcti.ro 


Agenţii

Agenţia Română pentru Investiţii Străine
http://www.arisinvest.ro/

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
http://www.anrmap.ro/

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. 
www.publicinfo.ro