State receptoare de asistenţă pentru dezvoltare

Educaţie pentru dezvoltare

România acordă importanță strategică educației pentru dezvoltare, lucrând în primul rând să-și educe proprii cetățeni, experți și practicieni, pentru a asigura o bună înțelegere a valorilor și nevoilor țărilor partenere și pentru a asigura profesionalismul și eficiența livrării de programe de cooperare pentru dezvoltare.

Educația pentru dezvoltare este una din misiunile strategice ale RoAid. MAE consideră educația pentru dezvoltare ca fiind un proces complex și activ de învățare, bazat pe solidaritate, egalitate, incluziune și cooperare, care promovează implicarea activă și acțiunea informată. În consecință, educația pentru dezvoltare are ca țintă indivizi și grupuri diverse, tineri și adulți, juniori și experți în domeniul cooperării pentru dezvoltare și urmărește creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de dezvoltare umană sustenabilă.

 

Educația pentru dezvoltare include:

  • Comunicarea pentru dezvoltare
  • Creşterea gradului de conştientizare
  • Educţia globală

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul RoAid.