Partenerii MAE in cooperarea pentru dezvoltare

Uniunea Europeană

Ca membru UE, România susţine obiectivele şi instrumentele de dezvoltare ale UE adaptându-şi activităţile pe linia cooperării pentru dezvoltare obligaţiilor asumate la nivel comunitar, faţă de ONU şi alte instituţii internaţionale. De asemenea, România participă la eforturile de coordonare a cooperării pentru dezvoltare alături de celelalte state UE şi Comisia Europeană.

Apartenenţa României la UE presupune, între altele, participarea la gestionarea politicii de cooperare pentru dezvoltare a UE, respectiv participarea la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului care urmăresc gestionarea politicii de cooperare pentru dezvoltare: CODEV (Grupul de lucru privind cooperarea pentru dezvoltare), Grupul de lucru ACP (Africa, Caraibe, Pacific), Grupul de lucru privind Asistenţă Umanitară şi Ajutor Alimentar (COHAFA). De asemenea, România participă şi la comitetele Comisiei Europene care urmăresc operaţionalizarea instrumentelor de asistență externă: Comitetul pentru Fondul European pentru Dezvoltare (FED), Comitetul pentru Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare (ICD), Instrumentul financiar privind Asistența Umanitară (HAC), respectiv reuniunile Steering Committee de la Bruxelles care gestionează Facilitatea UE-Turcia pentru refugiați.  De asemenea, România participă la reuniunile Consiliului Afaceri Externe (componenta dezvoltare), la reuniunile informale ale miniştrilor pentru dezvoltare şi la reuniunile directorilor generali pentru dezvoltare.

Asocierea la politica UE în materie presupune, în primul rând, contribuţia la bugetul comunitar prin intermediul căruia sunt finanţate instrumentele geografice şi tematice de asistenţă externă ale UE în domeniul cooperării pentru dezvoltare. România contribuie din 2011 la Fondul European pentru Dezvoltare (FED 11, în vigoare pentru perioada 2014-2020), principalul instrument financiar al UE pe relaţia cu statele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP).