Partenerii MAE in cooperarea pentru dezvoltare

Uniunea Europeană

Prin aderarea la UE, la 1 ianuarie 2007, România a devenit parte a grupului statelor care acordă mai mult de jumătate din asistenţa oficială pentru dezvoltare a lumii.

Ca membru UE, România susţine obiectivele şi instrumentele de dezvoltare ale UE adaptându-şi activităţile pe linia cooperării pentru dezvoltare obligaţiilor asumate la nivel comunitar, faţă de ONU şi alte instituţii internaţionale. De asemenea, România participă la eforturile de coordonare a cooperării pentru dezvoltare alături de celelalte state UE şi Comisia Europeană.

Apartenenţa României la UE presupune, între altele, participarea la gestionarea politicii de cooperare pentru dezvoltare a UE, respectiv participarea la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului care urmăresc gestiunea politicii de cooperare pentru dezvoltare precum şi la comitetele Comisiei care urmăresc operaţionalizarea instrumentelor de asistenţă externă: CODEV (Grupul de lucru privind cooperarea pentru dezvoltare), Grupul de lucru ACP (Africa, Caraibe, Pacific), Grupul de lucru privind Asistenţă Umanitară şi Ajutor Alimentar (COHAFA), , Comitetul pentru Fondul European pentru Dezvoltare (FED), Comitetul pentru Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare (ICD). De asemenea, România participă la reuniunile Consiliului Afaceri Externe (componenta dezvoltare), la reuniunile informale ale miniştrilor pentru dezvoltare şi la reuniunile directorilor generali pentru dezvoltare.

Asocierea la politica UE în materie presupune, în primul rând, contribuţia la bugetul comunitar prin intermediul căruia sunt finanţate instrumentele geografice şi tematice de asistenţă externă ale UE în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

De asemenea, România va contribui din 2011, cu aproximativ 83.9 milioane EURO, la cel de-al 10-lea Fond European pentru Dezvoltare (FED 10, în vigoare pentru perioada 2008-2013), principalul instrument financiar al UE pe relaţia cu statele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP).

De la 1 ianuarie 2007, România este donator de preferinţe comerciale statelor în curs de dezvoltare sub Sistemul UE Generalizat de Preferinţe.  

DAsD, iulie 2010