Partenerii MAE in cooperarea pentru dezvoltare

Parteneri interni

 1.1. Dialogul MAE cu instituţiile guvernamentale centrale  

Dialogul cu celelalte instituţii guvernamentale centrale reprezintă una dintre dimensiunile fundamentale ale activităţii MAE, inclusiv în domeniul politicii pentru dezvoltare. MAE a avut numeroase consultări pe linie ODA atât în timpul procesului de pregătire a aderării României la UE, cât şi în perioada post-aderare.

Un cadru util pentru dialogul inter-instituţional îl reprezintă Comisia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare Internaţională.  Comisia este un forum de analiză, dezbatere şi planificare inter-instituţională a problematicilor privind realizarea politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare. Preşedinţia şi secretariatul Comisiei sunt asigurate de MAE. Comisia s-a reunit pentru prima dată, la nivel de experţi, la 16 noiembrie 2007.

1.2. Dialogul MAE cu societatea civilă şi sectorul privat  

Suntem conştienţi de rolul societăţii civile şi al mediul de afaceri în formularea şi implementarea politicii naţionale de cooperare pentru dezvoltare. În acest sens, am iniţiat şi vrem să dezvoltăm un dialog permanent cu reprezentanţii societăţii civile, în scopul realizării unor schimburi de opinii, de expertiză şi bune practici în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare.  

Ministerul Afacerilor Externe este deschis parteneriatelor,cu societatea civilă (ONG-uri, universităţi, grupuri civice etc.) şi cu sectorul privat.

Dialogul cu societatea civilă, pe tema cooperării pentru dezvoltare, a început în mai 2005, prin organizarea unui seminar de informare la Bucureşti.  Ne-am dorit stabilirea unui contact al reprezentanţilor CONCORD/ TRIALOG cu reprezentanţi ai ONG-urilor româneşti şi realizarea unui plan de integrare a acestora în reţeaua europeană şi internaţională a ONG-urilor având ca obiect de activitate cooperarea pentru dezvoltare.

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) are 40 de organizaţii membre şi este partenerul oficial al MAE în eforturile de dezvoltare a politicii naţionale de cooperare pentru dezvoltare.

(FOND - www.fondromania.org).

Federaţia şi-a propus promovarea valorilor cooperării internaţionale pentru dezvoltare în România şi dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale româneşti de a se implica în acest domeniu.

FOND este membru observator în CONCORD (Confederaţia Europeană a Organizaţilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare şi Ajutor Umanitar), acţionând în sfera dezvoltării internaţionale, a ajutorului de urgenţă şi a educaţiei pentru dezvoltare, fiind una dintre cele mai puternice confederaţii active la nivel european. De asemenea, FOND reprezintă în România GCAP (Global Call for Action Against Poverty), o alianţă internaţională ce are ca scop eradicarea sărăciei la nivel mondial.

Dialogul nostru cu FOND are un caracter permanent şi deschis. De asemenea, membri FOND au fost invitaţi să participe la cursurile de formare şi perfecţionare organizate de MAE în parteneriat cu alţi donatori tradiţionali.

În perioada decembrie 2008 - martie 2009, FOND a implementat o campanie de informare finanţată de MAE privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Campania s-a desfăşurat în Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi şi Timişoara.

Începând cu 2008, MAE a co-finanţat şi co-organizat Forumul ONG-urilor la Marea Neagră, aflat în 2010 la cea de-a treia ediţie. Forumul este implementat de către Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României, al Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi al Black Sea Trust for Regional Cooperation. Evenimentul reuneşte reprezentanţi ai societăţii civile din regiunea extinsă a Mării Negre, instituţii donatoare internaţionale şi guvernamentale şi analişti  politici, care doresc să contribuie cu propuneri pragmatice la stimularea cooperării în regiunea Mării Negre şi la implementarea Sinergiei Mării Negre.

În perioada 3-6 mai 2010, la Iaşi şi Chişinău, s-a desfăşurat prima ediţie a Forumului ONG-urilor din România şi Republica Moldova Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) şi Biroul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din România. Finanţarea evenimentului a fost realizată din bugetul ODA (asistenţă oficială pentru dezvoltare) al MAE.

Pe linia colaborării dintre MAE şi societatea civilă din România se înscrie şi organizarea celei de-a treia ediţii a Scolii Române pentru Dezvoltare (2010), eveniment finanţat din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe. Ediţia din acest an a avut ca obiectiv dezbaterea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului din perspectiva contribuţiei noilor donatori, în contextul organizării Summit-ului ONU privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului din septembrie 2010 şi a reunit reprezentanţi ai societăţii civile, ai MAE şi ministerelor de linie, ai mediului academic, ai mass-media şi ai mediului privat. 

 

Alte informaţii 

La nivel comunitar, Comisia Europeană a recunoscut rolul important al societăţii civile în politica de cooperare pentru dezvoltare şi a întreprins o serie de măsuri în vederea implicării societăţii civile în această problematică, într-un mod corespunzător.

Direcţia Generală Dezvoltare a Comisiei UE (DGDEV) poartă un dialog permanent cu Confederaţia Europeana a ONG-urilor pentru Ajutor Umanitar si Dezvoltare -CONCORD. Principalele priorităţi CONCORD sunt axate pe două dimensiuni principale:

  • coordonarea cooperării organizaţiilor neguvernamentale (cu precădere ONG-uri) şi stabilirea unei poziţii comune care să influenţeze, într-un mod adecvat, evoluţia, formularea politicii Uniunii în domeniu precum şi direcţionarea asistenţei umanitare oferite;
  • îmbunătăţirea legitimităţii şi transparenţei mecanismelor de implementare a politicii de cooperare pentru dezvoltare, cu scopul de a promova importanţa ONG-urilor europene ca parteneri strategici în implementarea acestei politici.

TRIALOG este un proiect finanţat de către CONCORD, având ca principal obiectiv de activitate susţinerea ONG-urilor active în aria dezvoltării (ONGD), din statele în curs de dezvoltare şi noile state membre ale UE. Pe baza experienţei acumulate în noile state membre, TRIALOG organizează programe de pregătire adresate ONG-urilor din sfera cooperării pentru dezvoltare.

DAsD, iulie 2010