Politica de cooperare pentru dezvoltare

Cadrul strategic

În calitate de coordonator al politicii României de cooperare pentru dezvoltare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este responsabil cu trasarea și implementarea RoAid. În acest sens, MAE stabilește statele partenere beneficiare de asistență pentru dezvoltare, dar și fondurile alocate și sectoarele principale ale asistenței oferite de România.

Memorandumul de aprobare a statelor partenere beneficiare ale asistenţei pentru dezvoltare şi finanţare al României în perioada 2015-2016 prevede următoarele state:

 • Republica Moldova
 • Ucraina
 • Belarus
 • Georgia
 • Armenia
 • Azerbaidjan
 • Egipt
 • Tunisia;
 • Libia
 • Republica Irak
 • Palestina
 • Republica Islamică Afganistan

În conformitate cu principiile eficacității asistenței pentru dezvoltare, sectoarele principale pentru perioada 2012-2015 sunt:

 • tranziţia spre democraţie;
 • susţinerea agriculturii şi dezvoltarea economică sustenabilă, în contextul schimbărilor climatice – cu preferinţă, domeniul fitosanitar şi sanitar veterinar;
 • protecţia mediului înconjurător şi sprijinirea activităţilor de promovare a energiei durabile, în contextul schimbărilor climatice;
 • sănătatea și educația ca sectoare secundare.

În ceea ce privește asistența multilaterală, în perioada 2011-2015 fondurile vor fi direcţionate în principal către următoarele domenii:

 • Sprijinirea iniţiativelor regionale sau globale care contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
 • Prevenirea şi combaterea bolilor infecţioase, în special HIV/SIDA, tuberculoza şi malaria.
 • Combaterea şi gestionarea efectelor schimbărilor climatice.
 • Stabilitate financiară internaţională şi comerţ internaţional echitabil.
 • Pace şi securitate.
 • Cunoaştere.

Atât statele partenere beneficiare de asistență pentru dezvoltare din partea României, cât și sectoarele principale și fondurile financiare alocate în acest scop sunt stabilite de MAE și şi sunt aprobate pe bază de memorandum de către Guvernul României. În acest sens, au fost elaborate:

 • Memorandumul cu tema Strategia Guvernului României în domeniul operaţionalizării politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare (2007-2010).
 • Memorandumul de aprobare a statelor partenere beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare şi a fondurilor financiare alocate în acest scop din bugetul ODA al MAE pentru anul 2011.
 • Memorandumul de aprobare a statelor partenere beneficiare ale asistenţei pentru dezvoltare şi finanţare aferentă pentru perioada 2012-2015.

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul RoAid