Domenii de referință

Politica de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară

În 2007, prin aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit stat donator şi a început, în acest nou cadru, să ofere asistență pentru dezvoltare. Asistenţa oficială pentru dezvoltare sau  cooperarea pentru dezvoltare și asistență umanitară este complementară acţiunii externe şi relaţiilor comerciale ale României. România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor aflate pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, atât printr-o politică proprie, cât şi prin asocierea la politica comunitară şi eforturile financiare ale UE în materie.

 

Angajamentele României la nivel internaţional

România îşi situează eforturile de cooperare pentru dezvoltare în contextul mai larg al contribuţiei la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. În acest context, România s-a alăturat angajamentelor asumate la nivel multilateral în următoarele domenii: finanţarea  pentru dezvoltare (Consensul Monterrey, Declaraţia de la Doha, Agenda de acţiune de la Addis Ababa), creşterea  eficienţei cooperării pentru dezvoltare și  a ajutorului umanitar (Declaraţia de la Paris, Agenda Accra  pentru Acţiune şi Parteneriatul de la Busan privind Cooperarea Eficientă pentru Dezvoltare, Declarația “Grand Bargain” privind eficiența asistenței umanitare adoptată în cadrul Summit-ului Umanitar Mondial), gestionarea dezastrelor (Conferința de la Sendai) şi schimbărilor climatice (Acordul de la Paris- decembrie 2015).

În calitate de stat membru UE, România îşi propune să implementeze angajamentele asumate de statele membre în cadrul noului Consens european pentru dezvoltare (2017), noului Plan de Acțiune 2016-2020 referitor la egalitatea de gen şi al Agendei UE pentru schimbare (2011). Noul Consens European pentru Dezvoltare reprezintă principalul cadru de referință la nivelul UE în domeniul cooperării pentru dezvoltare, fiind corelat cu implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030.  România se aliniază viziunii comune şi se angajează să implementeze angajamentele asumate pentru eradicarea sărăciei şi realizarea dezvoltării durabile.

 

Obiectivele României în domeniul cooperării pentru dezvoltare și asistență umanitară

Obiectivul strategic global al României, având la bază angajamentele internaţionale în materie de cooperare pentru dezvoltare, este de a contribui la eradicarea sărăciei extreme prin promovarea securităţii şi prosperităţii, prin intermediul unor parteneriate eficiente cu ţările beneficiare, în vederea susţinerii propriilor lor obiective de dezvoltare. Statele partenere ale României, beneficiare de asistență oficială pentru dezvoltare, sunt acelea cuprinse în categoriile: state cel mai puțin dezvoltate, state cu venituri mici şi state cu venituri medii, așa cum sunt prezentate în lista statelor beneficiare de asistență oficială pentru dezvoltare a OCDE/DAC.

 Aspectele cheie promovate de România sunt: sprijinirea proceselor de tranziţiei spre valorile UE și NATO, guvernanța bazată pe aceste valori, educaţia, dezvoltarea socială, adaptarea la schimbările climatice, apa şi securitatea, reconstrucţia post-conflict, pace și securitate, reziliență. România consideră că această abordare a cooperării pentru dezvoltare oferă avantaje, atât beneficiarului, cât şi ţării donatoare, prin crearea unor parteneriate pentru colaborare şi dezvoltare comună.  Atenție sporită va fi acordată consolidării legăturii dintre implementarea ODA și diplomația economică.

 

Coordonare politică

La nivel naţional, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este instituţia responsabilă pentru coordonarea şi gestionarea politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare și asistență umanitară. În această calitate, MAE îşi propune să dezvolte profilul de donator internaţional al României, prin implicarea financiară, umană sau tehnică în asistarea statelor partenere, în procesele de reformă politică, economică şi socială.

Agenția de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare - RoAid este mecanismul național instituțional dedicat Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare, înființat prin Legea 213/2016, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe. Mai multe informații sunt disponibile la www.roaid.ro

În cadrul MAE, gestionarea activităţii în domeniul cooperării pentru dezvoltare și asistență umanitară este realizată în principal de Unitatea Politici de Dezvoltare și Umanitare (UPDU). UPDU funcţionează în cadrul Direcţiei Generale Directorul Politic (DirPol), aflată în subordinea Secretarului de stat pentru analiză politică şi relaţia cu parlamentul.