Domenii de referință

Politica de cooperare pentru dezvoltare

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007), România a devenit exclusiv stat donator de asistenţă oficială pentru dezvoltare. Asistenţa oficială pentru dezvoltare sau  cooperarea pentru dezvoltare este complementară acţiunii externe şi relaţiilor comerciale ale României.

 

Ce este politica de cooperare pentru dezvoltare

Conform Strategiei naţionale, politica naţională de cooperare pentru dezvoltare constă în suportul acordat oamenilor săraci din ţările în curs de dezvoltare, incluzând ţările cu venit mic şi mediu. Sărăcia nu este echivalentă doar cu lipsa resurselor financiare, ci şi cu lipsa accesului cetăţenilor la hrană, educaţie, servicii de sănătate, locuri de muncă, decizie politică, infrastructură.

În calitate de stat membru al UE, România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor aflate pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, atât printr-o politică proprie, cât şi prin asocierea la politica comunitară şi eforturile financiare ale UE în materie.

 

Obiectivele României în domeniul cooperării pentru dezvoltare

Obiectivul general al politicii naţionale de cooperare pentru dezvoltare va fi suportul acordat statelor beneficiare în vederea aplicării strategiilor individuale de dezvoltare. România susţine obiectivele definite de comunitatea internaţională pentru asigurarea prosperităţii şi dezvoltării la nivel global, exprimate prin Declaraţia Mileniului, adoptată la 18 septembrie 2000. Obiectivul primordial al acţiunii României în asistarea statelor terţe este reducerea sărăciei, obstacolul principal în asigurarea dezvoltării sociale şi economice a unei ţări.

 

Coordonare politică

La nivel naţional, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este instituţia responsabilă pentru coordonarea şi gestionarea politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare. Asistenţa pentru dezvoltare, incluzând asistenţa umanitară, este finanţată din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, printr-o linie bugetară separată, conform prevederilor Legii nr. 404/2006.

În această calitate, MAE îşi propune să dezvolte profilul de donator internaţional al României, prin implicarea financiară, umană sau tehnică în asistarea statelor partenere, în procesele de reformă politică, economică şi socială.

În cadrul MAE, gestionarea activităţii în domeniul cooperării pentru dezvoltare este realizată în principal de Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare (UAsD). UAsD funcţionează în cadrul Direcţiei Generale Directorul Politic (DirPol), aflată în subordinea Secretarului de stat pentru analiză politică şi relaţia cu parlamentul.

Mai multe informaţii pot fi accesate pe site-ul www.aod.ro .