Participarea României la EXPO 2012 Yeosu,…

Acreditarea jurnaliştilor la EXPO 2012 Yeosu

România participă la Expoziţia Internaţională 2012, care se va desfăşura în perioada 12 mai - 12 august 2012. La eveniment vor fi reprezentate 106 de ţări şi 9 organizaţii internaţionale, iar organizatorii se aşteaptă la un număr de aproximativ 8 milioane de vizitatori.

În cadrul EXPO 2012, România va avea  un Pavilion de o suprafaţă de 414 m2, denumit generic „DELTA”.

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor reprezentanţilor mass - media, organizatorii coreeni pun la dispoziţie un Centru Media, IMC ( International Media Center ), în sprijinul jurnaliştilor care doresc să acopere evenimentele derulate în cadrul Expoziţiei Internaţionale Yeosu 2012, Republica Coreea.

Solicitările de acreditare vor fi transmise direct către Comitetul  de  Organizare al EXPO 2012 Yeosu, Coreea.

IMPORTANT! Pentru o bună gestionare a prezenţei dumneavoastră în Coreea, vă rugăm să semnalaţi şi Biroului de Presă al MAE prezenţa dvs. la EXPO 2012, în momentul transmiterii solicitărilor de acreditare (Persoane de contact: Ana Maria Barz, ana.barz@mae.ro, Aurelia Grosu,  aurelia.grosu@mae.ro , telefon 021-431.11.86)

Vă supunem atenţiei următoarele informaţii utile privind procesul de acreditare şi obţinerea legitimaţiei pentru accesul mass – media:

 1. Acreditările pot fi obţinute în perioada 1 martie – 12 august 2012
 2. Pot obţine acreditări jurnaliştii care aparţin unor instituţii mass-media autorizate (ziare, reviste, posturi de televiziune, radio etc.)
 3. Tipuri de legitimaţii şi timpul necesar obţinerii acestora:

Tipul legitimaţiei

Termen limită de aplicare

Perioada de valabilitate

Legitimaţie

Standard

7 zile înaintea intrării în complexul expoziţional

 Pe toată durata desfăşurării EXPO 2012

Legitimaţie

Temporar

3 zile înaintea intrării în complexul expoziţional

  2 – 30 zile

Legitimaţie de o zi

1 zi  înaintea intrării în complexul expoziţional

  1 zi

 1. Documente solicitate în vederea acreditării

- Formularul 1: „Cerere de acces la EXPO 2012" (Fiecare persoană trebuie să completeze individual cererea) accesând link-ul http://eng.expo2012.kr/is/ps/unitybbs/bbs/selectBbsDetail.html?ispsBbsId=BBS001&ispsNttId=0000015537, unde înregistrarea se face online.

- Formularul 2: „Cerere pentru obţinerea legitimaţiei de presă" (Fiecare persoană care trebuie să intre în interiorului complexului expoziţional trebuie să completeze o astfel de cerere, inclusiv personalul de suport tehnic)

 1. Procedura de acreditare

După completarea online a "Cererii de acces la EXPO 2012", „Cererea pentru obţinerea legitimaţiei de presă" trebuie trimisă şi prin fax sau e-mail, pentru finalizarea procedurii.

Persoană de contact: Mr. Hur Sung-hoon (Phone: 82-61-659-3376)

Informaţii suplimentare despre EXPO 2012 pot fi găsite pe site-ul oficial dedicat evenimentului: http://eng.expo2012.kr

 1. IMPORTANT!

Vă rugăm să vă asiguraţi că vă înregistraţi pentru obţinerea acreditării  înainte de termenele limită (Legitimaţie standard: 7 zile înainte de intrare, Legitimaţie temporară: 3 zile înainte de intrare, şi Legitimaţie de o zi: o zi înainte de intrare).

Atenţie! În caz contrar, fără o legitimaţie valabilă,  nu puteţi intra în complexul expoziţional.

 1. Zone de acces
 • Reprezentanţilor mass - media li se permite accesul în site-ul Expo, clădirea Comitetului de Organizare, International Media Center (IMC) şi în sălile de conferinţe.
 • Pentru a accesa alte zone decât cele menţionate mai sus, secţiunea "Scopul solicitării accesului" din formularul de cerere trebuie completată cu motive bine întemeiate.
 1. Preluarea legitimaţiei de  acces mass-media
 • Legitimaţiile de acreditare vor fi  ridicate  de la Biroul pentru Asistenţă Media (Media Support Desk) de la etajul 1 al International Media Center.
 • Pentru ridicarea legitimaţiei este necesară prezentarea unui act de identitate (legitimaţia de presă, paşaportul , etc.)